Relaţia cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)


România a ratificat Acordul de Înfiinţare a BERD în anul 1990, ca unul dintre membrii fondatori ai acestei instituţii. În prezent, capitalul subscris de România are valoarea de 144,07 milioane euro, respectiv 14.407 acţiuni.

Consiliul Guvernatorilor BERD este alcătuit din reprezentanţi ai tuturor statelor membre. Ministrul finanţelor publice este guvernator pentru România, iar guvernatorul Băncii Naţionale a României este guvernator supleant.

Începând din anul 2011, constituenţa din care face parte ţara noastră include Turcia, Azerbaidjan şi Republica Kîrgîză.

Cea mai recentă Strategie de ţară pentru România a fost aprobată în septembrie 2015 şi propune ca direcții de acțiune pentru perioada 2015-2018: extinderea accesului la finanţare prin stimularea creditării şi dezvoltării pieţelor de capital, reducerea disparităţilor regionale şi încurajarea incluziunii, precum şi ameliorarea competitivităţii în sectorul privat.

Până la 31 ianuarie 2016, BERD a acordat României un sprijin financiar în sumă cumulată de aproximativ 7,2 miliarde euro, în cadrul a 381 de proiecte, din care 62 % s-au îndreptat către sectorul privat.

Informaţii suplimentare sunt disponibile în secţiunea dedicată României pe website-ul BERD.