Relaţia cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)


OCDE reprezintă unul dintre cele mai importante forumuri de discuții la nivel mondial, unde guvernele colaborează pentru a identifica soluții la problemele comune cu care se confruntă. Misiunea de bază a organizației, care numără în prezent 34 de membri (majoritatea țări dezvoltate și câteva economii emergente), este de a promova politici care să îmbunătățească situația economică și socială la nivel global. Activitatea OCDE se bazează pe monitorizarea permanentă a evoluțiilor economice din statele membre, dar și a celor din afara zonei OCDE, prin colectarea de date referitoare la o gamă extinsă de probleme, în baza cărora elaborează proiecții economice pe termen scurt și mediu și de asemenea, recomandări către autoritățile naționale.

România nu este membră OCDE, însă depune eforturi în acest sens şi se implică, prin reprezentanţi, în acţiunile unor structuri de lucru ale Organizaţiei. Banca Națională a României și-a manifestat interesul de a participa la Comitetul pentru Piețe Financiare. Acest Comitet reprezintă o platformă pentru schimbul de informații și analize cu privire la structura și politicile sistemelor financiare, la tendințele actuale de pe piețele financiare interne și internaționale, urmărind totodată să creeze cadrul pentru obținerea unui consens internațional cu privire la unele aspecte legate de sistemul financiar. BNR a participat pentru prima oară, în calitate de invitat, la reuniunea acestui Comitet în octombrie 2015.

Informaţii suplimentare sunt disponibile pe website-ul OECD.