Revizuirea datelor statistice privind Balanța de plăți


În data de 26 martie, datele statistice privind Balanța de plăți pentru perioada 2010 – 2019 au fost revizuite prin includerea importului privat de mașini second-hand al persoanelor fizice, în conformitate cu datele corespondente din Conturile naționale nefinanciare, calculate și publicate de Institutul Național de Statistică în intervalul 9 octombrie 2020 – 28 ianuarie 2021.

Revizuirea Balanței de plăți a fost realizată pentru asigurarea coerenței dintre Balanța de plăți și Conturile naționale, statistici care se bazează pe standarde metodologice armonizate la nivel international ( BPM61 și ESA 20102 ).

Prin includerea datelor privind importul de mașini second-hand în balanța de plăți, ponderea deficitului de contul curent în PIB s-a majorat, în intervalul menționat, cu valori cuprinse între 0,1 și 0,3 puncte procentuale pe an.

Seria de date revizuită poate fi consultată în secțiunea Statistică/ Baza de date interactivă.1 Manualul Balanța de plăți și poziția investițională internațională elaborat de FMI, ediția a-6-a
2 Sistemul European de Conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană 2010