Sancțiuni emise de BNR pentru nerespectarea legislației incidente


Conform dispozițiilor art.46 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care transpun în legislația națională dispozițiile Art.60, coroborate cu cele ale Art.62 alin.(3) din Directiva (UE) 2015/849a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, Banca Națională a României publică informații cu privire la măsurile sau sancțiunile administrative aplicate instituțiilor de credit și instituțiilor financiare pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, cu respectarea normelor legale în vigoare aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.


2021

Ordinul Persoana fizică/ instituția de credit căreia i se aplică sancțiunea Sancțiunea aplicată Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.106/14.12.2021 Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP Avertisment scris
 • neîndeplinirea cerințelor art.11 alin.(1) lit.b), coroborat cu art.13 alin.(1) lit.e) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare având în vedere neaplicarea măsurii standard de cunoaştere a clientelei constând în identificarea beneficiarului real al fondurilor, în cazul unui client persoană juridică.
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.102/18.11.2021 EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. Amendă în suma de 30.000 RON
 • inițierea și continuarea unor relații de afaceri cu nerespectarea cerințelor art.11 alin.(1) lit.a) și lit.d), alin.(7) și alin.(9) și art.13 alin.(1) lit.a) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.8 alin.(1) lit.f), lit.i) și lit.j) și alin.(3) lit.h), art.10 alin.(1) lit.i) cu referire la art.8 alin.(3) lit.h), art.11 alin.(2) și art.18 alin.(1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.68/25.06.2021 PATRIA BANK S.A. avertisment scris
 • nerespectarea prevederilor art.26 alin.(5) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neimplementarea, în termen, a unei măsuri dispuse prin Ordinul Prim-viceguvernatorului;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.55/18.05.2021 UniCredit Bank S.A. avertisment scris
 • nerespectarea prevederilor art.17 alin.(1) și art.24 alin.(1) lit.a) și lit.c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5 alin.(1) și alin.(2) lit.f) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin reglementarea defectuoasă a proceselor de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului ;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.41/06.04.2021 RAIFFEISEN BANK S.A avertisment scris
 • nerespectarea prevederilor art.24 alin.(1) lit. c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere reglementarea defectuoasă a sistemelor informaționale în cazul proceselor de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și conexe, prin inexistența unor prevederi care să contribuie la realizarea unor fluxuri informaționale adecvate și funcționale între structurile organizatorice ale băncii care gestionează informațiile care interferează cu problematica spălării banilor; ;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.34/30.03.2021 Credit Europe Bank (România) S.A. avertisment scris
 • nerespectarea prevederilor art.24 alin.(1) lit.a) și lit.c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, prin reglementarea defectuoasă a proceselor de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.14/08.02.2021 UniCredit Bank S.A. Avertisment scris
 • nerespectarea prevederilor art.11 alin.(1) lit.d) și alin.(7), art.14, art.16 alin.(4), art.17 alin.(2) și (3), precum și art.24 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere imposibilitatea asigurării unei monitorizări corespunzătoare a activității tranzacționale a clienților, ca urmare a soluționării cu întârziere a unui incident operațional legat de funcționarea aplicației de monitorizare a tranzacțiilor din perspectiva prevenirii spălării banilor;

Continuare »»

2020

Ordinul Persoana fizică/ instituția de credit căreia i se aplică sancțiunea Sancțiunea aplicată Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României Nr. 41/09.04.2020 Procredit Bank S.A. Amendă în sumă de 10.000 lei
 • nerespectarea prevederilor art.27 alin.(7) lit. a) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, întrucât nu a fost îndeplinită măsura dispusă prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.70/02.08.2018;

Continuare »»

↑ sus