Situaţia privind sursele atrase de pe piaţa externă