Situaţii financiare periodice


Formulare

Formularele se verifică potrivit corelaţiilor de validare şi se transmit la BNR-Directia Supraveghere atat letric cat si electronic prin intermediul aplicatiei RAPDIR.

Reglementări