Statistica emisiunilor şi deţinerilor de titluri de valoare


Raportarea se adresează societăţilor de investiţii autoadministrate (SIA) care administrează fonduri de investiţii (FI).

Reglementări:

  • (BCE/2012/24)(01): Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 Băncii Centrale Europene din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2012/24)
  • (BCE/2012/21): Orientarea Băncii Centrale Europene din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referință pentru managementul calității datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare (BCE/2012/21)
  • (BCE/2012/22): Recomandarea Băncii Centrale Europene din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referință pentru managementul calității datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare (BCE/2012/22)
  • (BCE/2011/23): Orientarea Băncii Centrale Europene din 9 decembrie 2011 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (BCE/2011/23) cu modificările ulterioare (BCE/2013/25).
  • Regulamentul (UE) nr. 730/2015 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr.1011/2012 privind statisticile referitoare la deţinerile de titluri de valoare (BCE/2012/24)(BCE/2015/18)