Statistica monetară


Bilanţul monetar

Raportarea se adresează instituţiilor de credit, societăţilor de investiţii autoadminstrate şi SAI (societăţilor de administrare a investiţiilor) care administrează fonduri de piaţă monetară, instituţiilor emitente de monedă electronică. Rapoartele se transmit lunar, în format electronic, până cel târziu în data de 15 a lunii următoare.


Ratele medii ale dobânzii

Raportarea se adresează instituţiilor de credit. Rapoartele se transmit lunar, în format electronic, până cel târziu în data de 17 a lunii următoare.


Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali

Raportarea se adresează instituţiilor de credit. Rapoartele se transmit lunar, în format electronic, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare.