Bookmark
Centrala Riscului de Credit - Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit - persoane fizice
Se referă la expunerea faţă de un singur debitor, expunere egală sau mai mare de 20 000 lei. Suma acordată reprezintă creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului. Suma acordată nu este actualizată în luna curentă pentru creditele sau angajamentele acordate în valută raportate în lunile anterioare. Începând cu data de 1 februarie 2012 a intrat în vigoare Regulamentul BNR nr.2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la BNR a Centralei Riscului de Credit, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 18.07.2022.
Nota:serii disponibile începând din ianuarie 2000. Lunar se actualizează seriile de date corespunzătoare ultimelor 84 de luni.

DataCredite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de creditTotal sume datorate - Risc globalTotal sume restantePondere sume restante în total sume datorate
%
Număr debitori (persoane fizice)
pers.
Număr debitori cu restanţe (persoane fizice)
pers.
Număr credite acordate şi angajamente asumate de către instituţii de credit
pers.
Total
mil. RON
MonedaTermen de acordareTip de riscTotal
mil. RON
MonedaTermen de acordareTip de riscTotal
mil. RON
Total sume restante, din care credite scoase in afara bilantului
mil. RON
Total sume restante tip A (întârziere max.15 zile) Total sume restante tip B (întârziere între 16 şi 30 zile)Total sume restante tip C (întârziere între 31 şi 60 zile)Total sume restante tip D (întârziere între 61 şi 90 zile)Total sume restante tip E (întârziere între 91 și 180 zile)Total sume restante tip F (întârziere între 181 zile şi 1 an)Total sume restante tip G (întârziere între 1 an și 5 ani)Total sume restante tip H (întârziere de peste 5 ani)Total sume restante tip X (credite scoase în afara bilanţului)
mil. RON
Total
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; leu
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; euro
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; dolar sua
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; alte valute
mil. RON
Total
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; pe termen scurt (până la 12 luni)
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; pe termen mediu (1-5 ani)
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; pe termen lung (peste 5 ani)
mil. RON
Total
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; creanţe comerciale
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; credite de trezorerie
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; credite pentru finanţarea stocurilor
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; credite pentru echipamente
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; credite pentru investiţii imobiliare
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; credite ipotecare
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; alte credite pentru investiţii imobiliare
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; alte credite acordate clientelei
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; obligaţiuni
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; angajamente asumate în numele debitorului faţă de o persoană fizică sau juridică nonbancară
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; angajamente asumate în numele debitorului faţă de o PF sau PJ, alta decât persoanele declarante, sau faţă de o instituţie de credit/ instituţie financiară din străinătate
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; angajamente asumate faţă de debitor
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; credite de consum şi vânzări în rate
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; credite de consum
mil. RON
Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit; vânzări în rate
mil. RON
Total
mil. RON
Sume datorate; leu
mil. RON
Sume datorate; euro
mil. RON
Sume datorate; dolar sua
mil. RON
Sume datorate; alte valute
mil. RON
Total
mil. RON
Sume datorate; pe termen scurt (până la 12 luni)
mil. RON
Sume datorate; pe termen mediu (1-5 ani)
mil. RON
Sume datorate; pe termen lung (peste 5 ani)
mil. RON
Total
mil. RON
Sume datorate; creanţe comerciale
mil. RON
Sume datorate; credite de trezorerie
mil. RON
Sume datorate; credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior
mil. RON
Sume datorate; credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente
mil. RON
Sume datorate; credite pentru finanţarea stocurilor
mil. RON
Sume datorate; credite pentru echipamente
mil. RON
Sume datorate; credite pentru investiţii imobiliare
mil. RON
Sume datorate; credite ipotecare
mil. RON
Sume datorate; alte credite pentru investiţii imobiliare
mil. RON
Sume datorate; alte credite acordate clientelei
mil. RON
Sume datorate; obligaţiuni
mil. RON
Sume datorate; angajamente asumate în numele debitorului faţă de o persoană fizică sau juridică nonbancară
mil. RON
Sume datorate; angajamente asumate în numele debitorului fata de o persoana fizica sau persoana juridica, alta decât persoanele declarante, sau fata de o institutie de credit/ institutie financiara din strainatate
mil. RON
Sume datorate; angajamente asumate faţă de debitor
mil. RON
Sume datorate; depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate
mil. RON
Sume datorate; credite de consum şi vânzări în rate
mil. RON
Sume datorate; credite de consum
mil. RON
Sume datorate; vânzări în rate
mil. RON
Total
mil. RON
Total sume restante tip A (întârziere max.15 zile), din care credite scoase in afara bilantului
mil. RON
Total
mil. RON
Total sume restante tip B (întârziere între 16 şi 30 zile), din care credite scoase in afara bilantului
mil. RON
Total
mil. RON
Total sume restante tip C (întârziere între 31 şi 60 zile), din care credite scoase in afara bilantului
mil. RON
Total
mil. RON
Total sume restante tip D (întârziere între 61 şi 90 zile), din care credite scoase in afara bilantului
mil. RON
Total
mil. RON
Total sume restante tip E (întârziere între 91 și 180 zile), din care credite scoase in afara bilantului
mil. RON
Total
mil. RON
Total sume restante tip F (întârziere între 181 zile şi 1 an), din care credite scoase in afara bilantului
mil. RON
Total
mil. RON
Total sume restante tip G (întârziere între 1 an și 5 ani), din care credite scoase in afara bilantului
mil. RON
Total
mil. RON
Total sume restante tip H (întârziere de peste 5 ani), din care credite scoase in afara bilantului
mil. RON
CRFL_DATACRFL_CATCRFL__MONCRFL_RONCRFL_EURCRFL_USDCRFL_AVCRFL__TERMCRFL_CATSCRFL_CATMCRFL_CATLCRFL__RISCCRFL_COMCRFL_TRCRFL_EXPCRFL_EQPCRFL_FSCRFL_EQP1CRFL_IMOBCRFL_IPOTCRFL_IMOB1CRFL_ACCRFL_OBLCRFL_APFJCRFL_XAPFJCRFL_ADEBCRFL_DGCRFL_RATECRFL_CONSCRFL_RATE1CRFL_SRGCRFL__SMONCRFL_SRONCRFL_SEURCRFL_SUSDCRFL_SAVCRFL__STERMCRFL_STSCRFL_STMCRFL_STLCRFL__SRISCCRFL_SCOMCRFL_STRCRFL_SEXPCRFL_SEQPCRFL_SFSCRFL_SEQP1CRFL_SIMOBCRFL_SIPOTCRFL_SIMOB1CRFL_SACCRFL_SOBLCRFL_SAPFJCRFL_SXAPFJCRFL_SADEBCRFL_SDGCRFL_SRATECRFL_SCONSCRFL_SRATE1CRFL_SRCRFL_SRXPCRFL_SRACRFL_SRXACRFL_SRBCRFL_SRXBCRFL_SRCCRFL_SRXCCRFL_SRDCRFL_SRXDCRFL_SRECRFL_SRXECRFL_SRFCRFL_SRXFCRFL_SRG1CRFL_SRXGCRFL_SRHCRFL_SRXHCRFL_SRXCRFL_PONDCRFL_NDCRFL_NDRCRFL_NC
Feb2022199666-156016397471883716-153845229152899-074250-345-757004832921700-28200-659470159220-131049255911142466-141335217122590-073770-230-634903932613800-28100-475780389921991348110119017010312754140343919371673-2.4514590521719182520537
Jan2022198258-154255400471893766-151844599152141-073530-444-750084801721920-28200-655910158126-129657258701152484-139234716122018-073000-229-629463909613970-29100-47317038692208120811412011909812694138143919481682-2.4514517651600222503669
Dec2021197472-153110403521923818-153044338151604-073680-644-744494779222090-28250-655490157773-128941261691152549-139134606121776-072860-429-625893897914130-29140-474310385422181188114121118010612914132643919611689-2.4414514191526952500432
CRFL__MONindicator de tip criteriu de clasificare
CRFL__TERMindicator de tip criteriu de clasificare
CRFL__RISCindicator de tip criteriu de clasificare
CRFL_SRGSuma datorată include partea neutilizată a liniilor de credit şi creditele evidenţiate în afara bilanţului.
CRFL__SMONindicator de tip criteriu de clasificare
CRFL__STERMindicator de tip criteriu de clasificare
CRFL__SRISCindicator de tip criteriu de clasificare