Bookmark
Ratele dobânzii - Credite şi depozite în lei
Ratele dobânzii sunt calculate conform Regulamentului BNR nr.4/2021, Titlul I, Capitolele I si III, unde au fost preluate prevederile Regulamentului (UE) nr.1072/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituţiile financiare monetare (reformare) (BCE/2013/34). Până în luna decembrie 2014, acestea au fost calculate conform Regulamentului BNR nr.31/2011 iar in intervalul decembrie 2014 – decembrie 2021, acestea au fost calculate conform regulamentului BNR nr.4/2014. În baza de calcul a ratelor dobânzii aferente creditelor existente în sold la sfârşitul lunii de referinţă nu sunt incluse creditele neperformante şi creditele destinate restructurării datoriei acordate la rate de dobândă sub condiţiile pieţei. În baza de calcul a ratelor dobânzii aferente contractelor noi de credit nu sunt incluse creditele acordate pe descoperit de cont, creditele reînnoibile automat (revolving), creanţele aferente cardurilor de credit, creditele neperformante şi creditele destinate restructurării datoriei acordate la rate de dobândă sub condiţiile pieţei. Soldul creditelor şi depozitelor la sfârşitul lunii de referinţă precum şi volumul contractelor noi de credit/depozit încheiate în cursul lunii de referinţă nu includ dobânda de încasat/de plătit acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă.
Nota: Datele pot fi supuse revizuirii. Serii disponibile începând din ianuarie 2007. Simbolul "-" desemnează date inexistente/ inaplicabile/ confidenţiale.

DataDepozite la termen existente în soldCredite existente în soldDepozite noi la termenCredite noi
Total
% p.a.
Depozite la termen existente în sold; gospodării populaţieDepozite la termen existente în sold; societăţi nefinanciareDepozite existente în sold; împrumuturi din operaţiuni repo
% p.a.
Total
% p.a.
Credite existente în sold; gospodării populaţieCredite existente în sold; societăţi nefinanciareTotal
% p.a.
Depozite noi la termen; gospodării populaţieDepozite noi la termen; societăţi nefinanciareDepozite noi; împrumuturi din operaţiuni repo
% p.a.
Total
% p.a.
Credite noi; gospodării populaţieCredite noi; societăţi nefinanciare
Total
% p.a.
Depozite la termen ale gospodăriilor populaţiei; scadența iniţială mai mică sau egală cu 2 ani
% p.a.
Depozite la termen ale gospodăriilor populaţiei; scadența iniţială peste 2 ani
% p.a.
Depozite overnight gospodării populaţie
% p.a.
Depozite rambursabile după notificare la cel mult 3 luni de la notificare – gospodăriile populației
% p.a.
Depozite rambursabile după notificare la mai mult de 3 luni de la notificare – gospodăriile populației
% p.a.
Total
% p.a.
Depozite la termen ale societăţilor nefinanciare; scadența iniţială mai mică sau egală cu 2 ani
% p.a.
Depozite la termen ale societăţilor nefinanciare; scadența iniţială peste 2 ani
% p.a.
Depozite overnight societăţi nefinanciare
% p.a.
Total
% p.a.
Credite acordate gospodăriilor populaţiei; pentru locuinţe; scadența iniţială mai mică sau egală cu 1 an
% p.a.
Credite acordate gospodăriilor populaţiei; pentru locuinţe; scadența iniţială între 1 şi 5 ani inclusiv
% p.a.
Credite acordate gospodăriilor populaţiei; pentru locuinţe; scadența iniţială peste 5 ani
% p.a.
Credite acordate gospodăriilor populaţiei; pentru consum; pentru dezvoltarea afacerilor şi pentru alte scopuri; scadența iniţială mai mică sau egală cu 1 an
% p.a.
Credite acordate gospodăriilor populaţiei; pentru consum; pentru dezvoltarea afacerilor şi pentru alte scopuri; scadența iniţială între 1 şi 5 ani inclusiv
% p.a.
Credite acordate gospodăriilor populaţiei; pentru consum; pentru dezvoltarea afacerilor şi pentru alte scopuri; scadența iniţială peste 5 ani
% p.a.
Credite acordate pe descoperit de cont gospodării populaţie
% p.a.
Total
% p.a.
Credite acordate societăţilor nefinanciare; scadența iniţială mai mică sau egală cu 1 an
% p.a.
Credite acordate societăţilor nefinanciare; scadența iniţială între 1 şi 5 ani inclusiv
% p.a.
Credite acordate societăţilor nefinanciare; scadența iniţială peste 5 ani
% p.a.
Credite acordate pe descoperit de cont societăţi nefinanciare
% p.a.
Total
% p.a.
Depozite noi la termen ale gospodăriilor populaţiei; scadența iniţială mai mică sau egală cu 1 an
% p.a.
Depozite noi la termen ale gospodăriilor populaţiei; scadența iniţială între 1 şi 2 ani inclusiv
% p.a.
Depozite noi la termen ale gospodăriilor populaţiei; scadența iniţială peste 2 ani
% p.a.
Total
% p.a.
Depozite noi la termen ale societăţilor nefinanciare; scadența iniţială mai mică sau egală cu 1 an
% p.a.
Depozite noi la termen ale societăţilor nefinanciare; scadența iniţială între 1 şi 2 ani inclusiv
% p.a.
Depozite noi la termen ale societăţilor nefinanciare; scadența iniţială peste 2 ani
% p.a.
Total
% p.a.
Credite noi acordate gospodăriilor populaţiei; pentru consum; cu rata dobânzii variabilă sau cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mică sau egală cu 1 an
% p.a.
Credite noi acordate gospodăriilor populaţiei; pentru consum; cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mare de 1 an şi mai mică de 5 ani inclusiv
% p.a.
Credite noi acordate gospodăriilor populaţiei; pentru consum; cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mare de 5 ani
% p.a.
Credite noi acordate gospodăriilor populaţiei; pentru locuinţe; cu rata dobânzii variabilă sau cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mică sau egală cu 1 an
% p.a.
Credite noi acordate gospodăriilor populaţiei; pentru locuinţe; cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mare de 1 an şi mai mică de 5 ani inclusiv
% p.a.
Credite noi acordate gospodăriilor populaţiei; pentru locuinţe; cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mare de 5 ani şi mai mică de 10 ani inclusiv
% p.a.
Credite noi acordate gospodăriilor populaţiei; pentru locuinţe; cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mare de 10 ani
% p.a.
Credite noi acordate gospodăriilor populaţiei; pentru dezvoltarea afacerilor şi pentru alte scopuri; cu rata dobânzii variabilă sau cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mică sau egală cu 1 an
% p.a.
Credite noi acordate gospodăriilor populaţiei; pentru dezvoltarea afacerilor şi pentru alte scopuri; cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mare de 1 an şi mai mică de 5 ani inclusiv
% p.a.
Credite noi acordate gospodăriilor populaţiei; pentru dezvoltarea afacerilor şi pentru alte scopuri; cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mare de 5 ani
% p.a.
Credite noi acordate gospodăriilor populaţiei; pentru consum (dobândă anuală efectivă medie)
% p.a.
Credite noi acordate gospodăriilor populaţiei; pentru locuinţe (dobândă anuală efectivă medie)
% p.a.
Total
% p.a.
Credite noi acordate societăţilor nefinanciare; cu valoarea până la 1 milion echivalent euro inclusiv; cu rata dobânzii variabilă sau cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mică sau egală cu 1 an
% p.a.
Credite noi acordate societăţilor nefinanciare; cu valoarea până la 1 milion echivalent euro inclusiv; cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mare de 1 an şi mai mică de 5 ani inclusiv
% p.a.
Credite noi acordate societăţilor nefinanciare; cu valoarea până la 1 milion echivalent euro inclusiv; cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mare de 5 ani
% p.a.
Credite noi acordate societăţilor nefinanciare; cu valoarea peste 1 milion echivalent euro; cu rata dobânzii variabilă sau cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mică sau egală cu 1 an
% p.a.
Credite noi acordate societăţilor nefinanciare; cu valoarea peste 1 milion echivalent euro; cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mare de 1 an şi mai mică de 5 ani inclusiv
% p.a.
Credite noi acordate societăţilor nefinanciare; cu valoarea peste 1 milion echivalent euro; cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mare de 5 ani
% p.a.
N14RL_DATAN14RL_DSN14RL_DGSN14RL_DTG2AN14RL_DTGX2AN14RL_DOGTN14RL_DRG3LN14RL_DRGX3LN14RL_DSSN14RL_DTS2AN14RL_DTSX2AN14RL_DOSTN14RL_RN14RL_CSN14RL_CGSN14RL_CGI1AN14RL_CGI5AN14RL_CGIX5AN14RL_CGC1AN14RL_CGC5AN14RL_CGCX5AN14RL_COGN14RL_CSSN14RL_CST1AN14RL_CST5AN14RL_CSTX5AN14RL_COSN14RL_DNN14RL_DGNN14RL_DNTG1AN14RL_DNTG2AN14RL_DNTGX2AN14RL_DSNN14RL_DNTS1AN14RL_DNTS2AN14RL_DNTSX2AN14RL_RNN14RL_CNN14RL_CGNN14RL_CNGC1AN14RL_CNGC5AN14RL_CNGCX5AN14RL_CNGI1AN14RL_CNGI5AN14RL_CNGI10AN14RL_CNGIX10AN14RL_CNGD1AN14RL_CNGD1A5N14RL_CNGDX5AN14RL_DAECNGN14RL_DAEINGN14RL_CSNN14RL_CNS1M1AN14RL_CNS1M5AN14RL_CNS1MX5AN14RL_CNSX1M1AN14RL_CNSX1M5AN14RL_CNSX1MX5A
Jan20246.046.346.38-0.44--5.575.722.521.10-9.079.20-7.027.7815.5611.279.8412.298.888.679.038.858.475.575.765.776.60-5.485.494.883.00-8.969.1112.2111.6710.557.826.39-7.039.7310.60-13.038.028.678.7510.02-8.36--
Dec20236.156.476.51-0.44--5.635.782.651.04-9.119.22-7.047.8315.5311.229.8912.398.958.709.118.948.595.645.905.896.82-5.525.561.471.14-8.638.5812.2111.7010.497.556.33-6.989.849.92-13.147.908.698.8510.38-8.288.989.87
Nov20236.256.576.62-0.43--5.725.872.851.06-9.159.24-7.087.8815.3011.179.8612.359.018.769.188.988.625.745.985.986.84-5.625.624.042.29-8.868.91-11.2510.547.666.34-7.029.7710.19-12.907.958.778.8610.41-8.23--
Oct20236.306.646.71-0.44--5.745.892.891.07-9.189.27-7.117.9315.0511.209.8812.329.048.799.229.018.675.756.006.026.944.535.635.644.67--8.868.94-11.3710.247.636.30-7.079.82--12.848.018.738.9010.49-8.07--
Sep20236.406.776.82-0.44--5.805.952.971.08-9.219.28-7.147.9815.0911.179.9012.369.099.009.208.988.765.806.116.156.174.805.665.663.032.70-9.029.09-11.5610.807.576.41-7.019.599.97-12.977.708.929.0410.42-8.599.20-
Aug20236.456.846.89-0.45--5.835.992.890.97-9.229.30-7.298.0415.2111.119.8512.359.108.899.299.028.605.916.276.267.096.275.745.755.354.21-9.069.34-11.7510.887.536.236.55-9.53--13.108.048.589.1110.11-7.369.27-
Jul20236.516.906.96-0.49--5.896.052.861.04-9.239.31-7.298.0915.3911.069.8312.369.118.829.339.048.545.986.406.377.25-5.785.785.34--9.119.3812.4111.7011.297.576.336.48-9.51--13.097.558.709.139.87-7.63--
Jun20236.526.906.966.340.49--5.946.092.841.01-9.349.379.227.308.2015.6411.019.9712.479.309.029.519.248.685.976.406.377.446.715.795.804.454.58-9.399.6511.8611.7411.198.056.646.686.289.63--12.987.979.069.3410.24-8.31--
May20236.516.896.966.270.50--6.016.152.790.96-9.389.379.227.288.2615.6810.969.9412.569.399.029.659.378.666.016.646.607.597.145.805.806.095.23-9.7810.1412.3411.8811.148.527.516.706.4410.0410.17-13.248.449.309.3410.4910.218.61--
Apr20236.566.856.896.450.49--6.186.322.680.89-9.389.358.887.218.2815.6510.8610.0012.609.428.959.739.448.636.046.726.677.607.395.795.796.404.94-9.7810.1713.0712.2110.998.607.726.906.2810.59--13.638.429.129.2211.21-8.25--
Mar20236.556.766.806.420.47--6.276.422.640.88-9.529.368.917.098.2515.8110.9510.1112.729.769.3110.079.748.886.186.766.727.507.375.955.965.614.95-10.0510.5913.2112.6311.018.407.657.376.5211.8212.23-14.048.379.329.7812.3710.808.3510.73-
Feb20236.566.646.666.390.47--6.446.612.400.92-9.579.348.897.018.2715.8010.8410.1812.779.929.4010.299.918.876.416.826.767.677.736.266.275.764.23-10.1310.4613.7212.6310.488.347.547.246.5511.5912.17-14.178.259.579.7412.9711.248.63--
Jan20236.486.466.496.240.47--6.516.692.260.97-9.609.319.426.938.2715.7610.7210.1712.8210.049.5110.4410.019.036.436.966.917.717.896.236.244.605.52-9.8810.1813.5512.5010.068.267.297.066.4110.9111.73-13.928.099.589.9010.9810.048.84--
Dec20226.436.186.206.030.46--6.786.972.150.92-9.338.769.066.157.5315.1910.5210.0112.2510.209.7210.5910.109.206.727.157.097.977.996.506.532.665.30-9.649.4013.1812.849.417.297.106.866.4011.1612.2911.0714.127.419.9310.0110.93-9.65--
Nov20226.295.765.765.750.46--6.997.201.760.80-9.368.719.046.037.5014.8210.4110.0312.2710.329.9110.7310.169.386.917.097.067.767.706.836.856.483.99-9.989.7913.1512.239.496.826.887.076.9611.8111.242.5913.427.2410.3010.2312.9110.539.84--
Oct20226.065.305.285.510.45--7.137.361.280.90-9.328.689.125.947.4714.8410.3510.0412.3210.269.7810.7110.139.377.336.966.907.697.887.487.502.782.82-9.889.6613.2912.309.096.696.736.426.6311.449.70-13.416.9710.2810.1912.3012.039.82--
Sep20225.644.724.714.850.45--6.887.101.030.91-8.708.038.535.256.6213.6110.109.5411.309.649.3210.029.439.077.026.506.447.487.567.207.214.182.58-9.098.6411.7912.388.635.516.216.095.8610.209.20-13.255.899.829.7311.9310.649.69--
Aug20225.274.194.154.600.37--6.646.861.020.87-8.447.918.235.206.4913.729.979.4211.139.209.059.468.998.706.886.276.227.227.157.137.144.562.87-9.038.7011.9712.439.335.315.685.815.659.999.609.9713.165.639.599.7210.819.129.28--
Jul20224.493.463.413.970.36--5.936.140.890.68-8.157.78-5.206.4113.539.799.3811.238.678.418.968.547.936.405.535.496.466.096.726.742.831.94-8.458.0910.1511.268.905.285.275.495.309.4010.90-11.745.508.868.9610.21-8.568.65-
Jun20223.802.872.813.410.27--5.055.220.700.58-7.437.257.114.785.7412.789.568.8110.247.677.497.987.447.235.644.394.375.084.346.036.051.481.21-7.717.689.5110.268.264.394.875.114.808.095.76-10.744.957.757.897.737.167.57--
May20223.262.442.343.370.18--4.264.390.680.50-7.087.076.904.705.5312.669.508.569.927.116.957.336.986.584.573.233.214.113.714.994.991.230.71-7.207.098.239.418.394.274.534.614.517.945.717.349.894.727.347.427.117.207.24--
Apr20222.742.122.062.680.11--3.563.670.530.39-6.907.006.484.725.4312.419.518.589.886.776.607.046.586.163.842.592.563.782.574.244.253.451.57-6.836.938.279.249.144.304.224.414.327.22--9.784.636.696.786.927.396.39--
Mar20222.381.901.882.120.11--3.023.110.350.31-6.346.605.914.354.8711.799.468.109.055.975.826.225.805.523.322.072.053.301.563.723.732.000.20-6.276.578.009.219.023.704.164.324.057.14--9.704.226.006.326.516.225.73--
Feb20222.031.791.752.100.11--2.372.450.390.28-6.076.495.454.334.7011.609.488.078.875.455.195.695.404.752.441.561.532.861.622.702.703.571.26-6.276.757.849.199.313.654.154.293.997.01--9.594.125.475.816.696.074.74--
Jan20221.831.711.701.790.11--2.012.080.310.20-6.016.475.184.354.6611.619.478.048.885.345.125.545.264.531.941.451.412.931.232.102.101.041.04-6.056.698.119.179.083.624.104.303.845.75--9.634.085.315.196.425.675.37--
Dec20211.771.701.681.810.10--1.901.960.280.21-5.666.244.944.204.3411.109.407.678.444.814.655.004.684.511.861.411.392.791.132.012.020.980.11-5.256.027.788.889.073.564.124.293.715.17--9.364.004.584.915.714.364.19--
Nov20211.701.691.671.830.10--1.721.780.320.20-5.536.164.614.204.1910.639.417.618.214.574.514.674.504.401.731.301.272.781.081.861.871.100.12-5.426.107.768.448.573.574.124.263.845.66--9.014.074.674.735.474.534.55--
Oct20211.621.691.671.840.10--1.511.560.350.15-5.476.154.304.204.1410.559.447.638.184.404.314.494.354.221.551.191.152.661.071.671.671.030.33-5.246.237.928.698.743.584.174.373.725.19--9.203.944.154.465.714.523.58--
Sep20211.531.691.681.830.10--1.261.310.260.13-5.406.174.134.354.1410.419.477.628.124.204.114.294.154.091.181.141.102.561.111.191.191.310.09-5.256.347.948.769.053.724.214.413.794.59--9.334.063.954.225.264.403.27-4.17
Aug20211.521.711.691.860.11--1.201.240.270.11-5.416.174.104.364.1410.509.427.628.104.194.074.274.173.991.141.171.142.511.171.131.130.700.19-5.646.688.079.139.043.724.364.403.774.39--9.514.093.924.296.494.913.16--
Jul20211.531.741.721.880.11--1.161.200.290.11-5.456.234.104.394.1610.689.547.638.134.204.064.304.183.951.081.161.122.471.091.061.052.300.19-5.436.547.938.708.933.784.584.543.824.10--9.224.254.014.185.604.143.574.224.03
Jun20211.541.761.741.910.11--1.161.200.300.10-5.566.39-4.594.3411.119.627.728.284.264.134.334.263.961.001.101.082.310.980.980.971.740.19-5.596.677.918.789.314.184.604.664.174.234.29-9.324.564.184.265.094.373.94--
May20211.461.581.771.010.07--1.231.270.300.12-5.616.384.214.594.3711.239.577.778.324.354.254.424.344.111.081.111.092.290.941.071.071.250.19-5.746.737.758.689.004.264.734.404.214.49--9.394.634.094.314.895.003.39--
Apr20211.501.611.811.020.07--1.281.320.310.13-5.676.444.184.594.3810.909.787.828.334.414.324.454.424.231.111.091.072.420.841.111.111.050.14-5.686.858.018.729.084.375.115.004.404.644.48-9.294.824.224.375.415.223.38--
Mar20211.561.691.841.200.07--1.331.370.320.14-5.796.584.294.704.5310.969.907.948.494.524.454.574.514.311.241.191.162.400.991.251.250.470.27-5.707.038.028.799.244.625.295.224.545.83--9.355.044.464.575.575.184.364.224.31
Feb20211.591.731.901.210.07--1.291.330.330.12-5.856.654.494.714.6011.059.978.038.584.534.374.614.554.241.111.241.212.560.951.061.070.350.16-6.207.388.649.019.364.625.284.924.636.118.38-9.825.144.364.796.105.263.684.624.33
Jan20211.641.771.951.220.08--1.361.410.330.12-5.956.724.534.704.6611.1010.038.068.574.684.604.724.694.431.161.431.392.821.361.081.080.990.40-5.997.018.329.309.344.455.264.914.555.93--9.824.874.594.596.004.554.50--
Dec20201.751.821.981.310.06--1.591.650.330.16-6.076.834.604.624.7711.1210.088.128.714.804.714.844.814.581.521.541.512.841.631.511.510.560.47-5.426.678.319.429.364.725.365.604.856.027.114.989.895.104.644.715.854.794.45-5.35
Nov20201.791.852.011.330.06--1.661.720.340.18-6.086.844.644.994.7710.909.978.138.714.824.794.864.814.651.551.511.482.921.571.561.562.160.39-5.956.978.079.409.234.815.274.184.905.90--9.855.154.674.716.185.184.51-4.26
Oct20201.821.872.041.330.06--1.711.770.350.20-6.156.914.625.054.7810.4710.178.158.714.864.864.874.844.731.671.551.512.951.601.711.711.580.27-5.817.438.609.549.584.915.414.485.045.61--10.155.354.474.705.864.624.16--
Sep20201.841.892.061.330.06--1.731.800.350.22-6.226.994.605.184.8610.3510.208.248.804.894.854.914.894.691.641.571.542.891.871.671.671.210.90-5.927.509.089.159.405.185.655.775.214.916.31-9.965.634.434.655.574.833.69--
Aug20201.901.952.081.490.06--1.811.890.370.23-6.287.044.725.264.9010.4810.238.268.834.974.945.014.954.791.681.661.632.951.841.691.691.860.16-6.147.388.939.079.095.165.785.935.214.637.45-9.785.684.824.715.525.124.98--
Jul20201.951.962.101.490.06--1.912.000.380.24-6.347.084.765.314.9410.5910.288.288.835.045.005.095.024.851.861.741.693.121.821.911.911.620.55-6.037.348.849.008.855.155.785.845.164.52--9.745.634.484.775.904.903.61--
Jun20201.971.962.101.490.06--2.002.090.370.23-6.537.244.825.475.1011.2610.388.379.015.285.255.365.245.161.881.751.703.241.841.931.931.270.45-6.287.518.729.389.705.165.795.485.294.81-6.1210.075.614.894.905.615.944.63--
May20202.021.952.091.490.06--2.162.250.360.24-6.617.265.175.495.2011.3210.387.979.155.455.375.555.425.152.091.751.713.162.092.192.190.800.30-6.327.119.129.468.935.115.753.295.256.276.487.5510.325.405.345.375.955.855.10--
Apr20202.031.952.071.500.06--2.222.310.360.26-6.657.295.385.495.2811.4110.337.249.145.515.475.605.465.242.101.761.713.362.552.232.231.170.30-6.056.678.849.749.415.055.685.125.356.228.02-10.745.495.515.565.525.245.42-5.56
Mar20202.031.952.071.510.06--2.212.300.350.27-6.867.485.745.555.4711.6410.357.069.415.775.715.885.705.402.081.781.723.192.452.212.211.160.71-6.787.828.639.9010.535.205.786.105.447.088.32-10.425.755.535.865.496.914.87--
Feb20202.031.932.051.510.07--2.232.320.340.27-7.027.675.965.625.5711.7510.488.049.535.915.846.025.875.552.121.841.763.272.742.232.231.700.47-7.247.979.499.229.955.225.836.165.547.06--10.005.756.106.076.527.046.066.84-
Jan20202.011.912.021.500.07--2.232.330.350.26-7.037.68-5.625.5611.6710.537.979.525.935.856.025.905.502.251.931.853.402.652.362.361.610.40-6.908.059.689.907.665.035.806.085.236.74--10.625.545.605.956.175.775.226.07-
Dec20191.971.871.981.490.06--2.202.300.340.24-6.997.69-5.595.5611.5810.518.009.495.815.715.915.835.422.251.981.893.652.622.362.371.730.22-6.717.599.429.797.995.345.916.315.557.35--10.485.655.796.046.686.855.41-4.34
Nov20191.941.841.921.520.06--2.162.240.360.25-7.027.72-5.565.5611.3710.538.009.495.825.765.885.825.492.222.071.983.652.742.282.291.540.52-6.967.689.539.118.155.355.966.295.487.03--9.845.625.905.846.276.725.98--
Oct20191.911.781.861.510.07--2.172.260.350.25-7.077.776.135.745.5810.9410.628.049.495.905.815.995.905.562.192.051.923.682.842.242.252.280.11-7.107.999.4510.068.655.335.986.495.446.48--10.665.725.875.885.926.855.72--
Sep20191.841.701.751.490.07--2.162.250.370.25-7.137.846.225.765.6410.9910.648.149.595.955.866.055.955.572.151.921.813.602.982.252.261.590.41-7.128.088.7510.248.865.315.946.445.546.03--10.615.735.805.915.766.985.50--
Aug20191.831.671.721.460.07--2.182.260.450.27-7.167.896.275.845.6911.1210.658.159.645.985.886.066.035.602.121.901.793.502.942.222.221.072.94-7.018.098.7110.208.015.315.936.375.465.68--10.585.705.585.845.076.384.97--
Jul20191.781.601.641.450.07--2.202.280.370.27-7.207.926.375.865.7311.3810.678.109.646.055.996.096.075.662.191.901.773.552.662.312.311.660.80-6.978.058.5610.128.265.295.926.395.425.58--10.495.715.755.865.137.225.665.74-
Jun20191.751.541.571.430.07--2.212.300.350.27-7.267.986.385.855.7311.9010.788.129.706.116.116.136.095.722.211.701.623.272.272.372.371.350.59-7.328.168.8210.137.755.035.936.495.276.95--10.575.576.106.295.866.835.61--
May20191.741.511.541.420.08--2.202.270.350.30-7.297.996.305.905.7511.8710.818.069.716.186.206.206.135.872.071.701.642.982.292.242.241.090.29-7.778.668.9110.258.955.306.056.675.737.49--10.675.846.366.516.846.726.02--
Apr20191.721.491.511.410.08--2.202.270.360.34-7.287.986.295.905.7211.8410.848.129.746.186.196.206.145.982.221.651.592.931.952.452.461.260.20-7.508.759.1510.387.575.856.046.676.127.72--10.756.156.196.516.796.695.73--
Mar20191.651.471.491.410.07--2.042.100.370.32-7.217.926.195.825.6211.6510.848.059.596.106.176.076.045.951.971.631.572.802.092.092.091.240.48-7.778.909.7410.557.175.796.056.666.307.94--10.976.116.276.446.366.515.775.38-
Feb20191.681.451.461.420.07--2.162.230.380.32-7.197.906.015.825.5811.5810.848.069.586.086.136.046.075.902.251.631.543.222.022.492.490.570.64-7.668.609.8510.299.555.626.056.546.057.42--10.925.976.186.256.946.375.88--
Jan20191.621.421.431.420.07--2.042.110.380.29-7.137.905.975.775.6111.5010.827.949.595.945.925.925.995.601.971.661.603.052.032.082.081.030.54-7.098.169.9810.256.885.505.936.475.987.04--10.875.935.785.877.346.035.63--
Dec20181.611.381.371.410.07--2.142.210.380.29-7.167.956.205.775.6711.5410.807.969.725.945.925.916.025.591.961.761.722.842.112.052.050.981.76-6.978.099.789.867.965.675.976.426.037.27--10.576.205.846.126.946.705.325.46-
Nov20181.621.321.291.420.08--2.262.340.330.29-7.268.036.185.765.6911.3910.898.019.726.066.105.976.095.832.111.761.732.712.152.272.280.710.26-7.398.349.259.969.265.755.836.615.737.69--10.656.186.126.307.456.175.68--
Oct20181.561.221.201.330.08--2.272.340.340.29-7.268.056.175.685.7010.9910.928.029.736.066.056.046.125.822.261.711.692.651.702.462.460.870.55-7.328.399.4810.129.655.725.636.275.666.91--10.786.126.066.137.466.035.96--
Sep20181.481.141.101.280.06--2.212.280.330.34-7.238.025.975.645.6810.9210.907.969.716.036.055.976.085.862.061.631.542.702.642.252.250.720.51-7.278.349.3410.119.785.665.496.125.566.36--10.796.005.886.056.726.145.42--
Aug20181.441.091.041.270.06--2.192.270.330.36-7.258.006.035.625.6211.0110.907.899.706.116.196.006.146.032.121.471.432.531.562.402.410.380.34-7.438.519.0210.269.925.745.345.795.736.05-7.0310.926.036.025.986.916.296.05--
Jul20181.381.060.981.370.06--2.102.180.320.44-7.147.896.075.525.4811.0110.837.859.726.016.055.956.045.932.251.371.332.481.542.542.540.580.16-7.288.359.1110.339.915.555.185.565.606.01--10.955.815.905.966.496.705.64--
Jun20181.261.000.931.290.06--1.781.840.300.41-6.697.495.895.214.9010.6410.637.388.895.555.645.445.565.671.931.181.152.400.932.212.211.100.40-7.078.169.8710.188.765.005.115.514.566.42-7.4110.985.285.575.696.135.505.46--
May20181.170.980.901.310.06--1.551.600.300.29-6.547.365.715.134.7110.5310.617.358.865.355.385.315.375.331.641.091.072.330.961.861.860.770.43-7.088.219.7510.179.354.814.895.534.536.489.77-11.005.145.395.525.765.285.22-4.41
Apr20181.080.960.871.310.06--1.341.380.310.24-6.417.325.765.114.6310.4010.627.338.855.074.965.105.204.721.331.000.982.040.971.441.440.770.38-6.988.129.6710.229.284.654.685.444.586.108.02-10.985.035.115.275.734.944.38--
Mar20181.030.940.851.330.06--1.211.250.300.14-6.347.315.755.144.6010.3910.637.248.824.944.824.955.084.501.060.970.951.840.911.101.110.740.44-6.738.079.5310.008.534.794.495.404.856.57--10.845.185.055.255.805.324.55--
Feb20181.020.940.841.350.06--1.191.240.310.13-6.217.115.695.124.5910.3110.237.258.824.944.804.975.114.401.110.960.951.690.941.171.180.770.18-6.637.849.519.9410.464.634.375.304.636.80--10.745.025.025.185.475.224.31--
Jan20181.000.940.831.380.06--1.131.160.310.12-6.217.115.835.074.5510.3610.227.238.824.944.854.925.124.471.110.920.901.671.011.171.181.091.01-6.427.589.229.838.244.514.375.254.595.90--10.484.904.864.984.634.964.60--
Dec20170.950.900.821.230.06--1.051.090.260.13-5.986.806.044.904.199.799.996.828.344.854.844.784.934.741.080.790.781.620.791.211.220.410.16-5.916.908.869.428.274.474.375.093.696.18--9.984.844.945.104.094.274.88--
Nov20170.920.900.821.240.06--0.981.010.260.20-5.866.716.304.843.979.6110.016.768.314.694.654.674.764.601.110.770.761.630.641.271.270.390.26-5.947.049.039.548.114.254.474.883.656.01--10.224.584.695.004.474.424.18--
Oct20170.920.940.831.360.06--0.880.910.250.16-5.756.636.004.823.819.2910.006.718.244.524.414.544.664.281.020.750.731.720.611.121.130.290.07-5.886.998.889.669.763.994.684.90-5.73--10.244.394.574.717.894.934.22--
Sep20170.830.950.841.370.07--0.530.550.260.18-5.436.456.304.703.478.979.976.457.974.043.874.044.273.690.600.740.721.740.670.520.520.250.24-5.516.818.529.579.233.564.844.753.344.60--10.033.963.924.194.874.943.23--
Aug20170.830.960.861.390.07--0.480.490.260.08-5.416.436.334.623.428.809.966.407.944.013.814.064.233.620.510.730.721.790.670.400.400.610.29-5.396.708.459.689.383.404.864.885.893.63--10.233.783.783.966.564.313.34--
Jul20170.850.980.871.420.07--0.480.490.260.08-5.416.456.464.633.428.999.966.427.964.003.794.044.243.550.490.790.771.880.560.380.380.500.18-5.406.648.689.669.223.335.015.37-4.01--10.373.713.824.027.505.233.39--
Jun20170.850.990.891.420.07--0.470.480.270.09-5.436.506.324.683.439.079.996.447.994.033.834.064.263.580.490.780.761.820.660.330.330.520.14-5.476.428.649.617.813.295.015.575.764.60--10.233.724.004.275.304.413.38--
May20170.861.010.911.450.08--0.480.490.270.09-5.496.566.574.743.438.9910.056.518.014.083.894.114.293.630.500.800.781.970.620.330.330.410.13-6.047.238.649.6310.033.494.835.61-5.13--10.244.004.024.223.87-3.44--
Apr20170.881.030.931.460.08--0.500.520.260.09-5.476.566.704.733.429.0110.076.568.064.063.854.104.323.600.490.820.802.010.520.340.340.890.09-5.737.268.779.629.453.495.005.67-4.97--10.314.063.924.153.874.483.304.95-
Mar20170.901.050.951.480.11--0.500.510.270.08-5.486.596.674.803.438.9310.096.608.064.053.874.064.343.610.550.840.822.080.660.370.370.770.16-5.837.638.799.689.813.624.965.62-5.39--10.434.134.034.364.68-3.80--
Feb20170.921.070.981.450.11--0.510.530.270.08-5.516.596.354.833.438.8810.126.608.094.083.874.104.393.590.570.880.832.280.710.370.371.040.20-5.687.148.739.699.513.544.995.71-5.17--10.383.993.914.194.056.503.84--
Jan20170.951.091.011.480.12--0.530.540.300.07-5.556.626.584.903.428.8910.156.618.114.133.994.114.413.790.540.900.881.880.750.390.390.260.31-5.157.248.589.659.863.46-5.76-5.16--10.363.903.604.154.316.673.18--
Dec20160.951.111.031.490.13--0.520.530.330.07-5.476.576.444.923.328.7510.106.568.024.043.854.074.293.670.610.900.901.530.830.440.440.320.20-4.936.578.349.428.153.424.985.56-5.73--9.943.833.724.054.21-3.401.85-
Nov20160.991.151.051.580.13--0.530.540.350.07-5.486.615.445.043.308.7110.136.608.034.043.814.134.303.590.580.910.901.660.770.370.360.390.30-5.216.898.349.808.523.315.015.765.915.35--10.093.763.664.044.97-3.12--
Oct20160.991.151.071.530.14--0.540.550.370.08-5.516.665.865.013.318.5410.206.688.044.053.814.144.333.590.530.920.921.690.680.330.340.500.04-5.057.308.019.888.513.485.005.66-4.11--9.993.993.714.206.815.653.48--
Sep20161.021.191.091.640.15--0.540.550.410.07-5.606.745.915.093.368.8010.266.798.184.143.864.264.413.620.570.940.941.810.770.330.330.430.26-5.217.158.169.979.003.515.065.66-4.11--10.253.883.513.962.110.322.89--
Aug20161.061.231.111.760.15--0.560.560.430.06-5.666.776.155.133.389.0010.276.838.214.233.964.364.473.700.620.950.951.710.930.420.420.500.28-5.637.218.6410.039.183.385.055.49-5.88--10.573.783.734.128.947.773.06--
Jul20161.091.261.151.770.15--0.580.590.440.07-5.666.796.555.173.378.9210.286.878.244.253.984.384.513.840.611.011.011.740.800.380.380.530.34-5.687.048.6110.028.603.295.005.69-5.61--10.613.773.944.167.00-3.50--
Jun20161.111.291.181.790.17--0.610.610.470.08-5.676.836.935.213.378.8510.316.948.244.243.944.374.563.710.731.071.071.720.720.480.480.630.29-5.796.878.5210.0410.263.245.025.636.245.42--10.313.644.164.278.48-3.85--
May20161.131.321.221.810.17--0.610.610.470.07-5.736.906.745.273.388.8310.397.028.294.303.994.444.623.800.711.091.091.770.870.460.460.670.30-5.666.588.4510.0710.323.195.035.62-5.68--10.193.624.014.246.657.033.31--
Apr20161.171.351.251.820.17--0.640.650.480.09-5.786.977.685.273.408.7710.417.098.314.364.074.484.683.910.681.121.121.720.890.400.400.390.24-5.606.618.259.9910.093.164.945.606.115.25--10.063.624.074.358.286.353.25--
Mar20161.211.411.311.910.19--0.670.680.550.07-5.907.137.125.303.538.8410.497.298.464.454.174.554.813.960.721.181.181.910.850.390.390.670.40-5.786.657.799.849.883.394.885.686.125.85--9.693.754.434.608.67-3.97--
Feb20161.291.481.391.930.20--0.750.750.560.07-5.987.257.325.393.608.9010.567.468.524.504.164.634.894.080.761.221.211.951.140.460.460.640.37-5.906.867.719.8710.023.564.725.856.285.83--9.673.924.354.638.23-3.56--
Jan20161.351.551.471.940.21--0.790.800.570.08-6.057.367.735.423.668.9510.627.638.544.564.204.704.964.070.811.271.272.031.250.550.540.791.24-5.567.109.029.8710.273.594.815.565.765.96--10.614.034.224.758.6010.243.58--
Dec20151.411.621.551.960.22--0.850.860.560.09-6.227.567.625.513.879.2610.697.838.804.714.354.845.144.240.931.481.472.101.430.620.620.650.29-5.356.618.689.458.993.694.925.516.186.08--10.284.174.364.659.67-4.04--
Nov20151.521.701.632.090.23--0.991.010.710.10-6.367.728.535.613.989.3210.787.978.914.884.525.085.284.371.101.591.582.161.550.770.780.680.29-5.536.638.959.6910.143.744.735.63-6.29--10.734.134.375.016.97-3.30--
Oct20151.581.751.692.090.24--1.061.070.760.11-6.507.838.695.674.019.3310.838.068.925.074.775.235.404.761.121.631.632.221.330.860.860.730.31-5.907.078.979.769.973.884.935.635.866.14--10.724.304.715.106.93-4.00--
Sep20151.641.811.762.100.27--1.121.130.770.22-6.577.878.645.713.969.3110.878.088.865.174.955.265.465.071.241.641.642.351.390.980.980.920.58-5.927.049.2210.1110.433.815.045.69-7.06--10.934.164.825.048.56-4.34--
Aug20151.721.911.852.250.27--1.121.140.770.25-6.587.938.795.763.939.2710.918.128.865.154.895.235.514.901.211.641.632.531.530.910.911.070.61-5.666.867.9510.2210.413.775.255.54-6.62--10.154.114.465.038.949.173.76--
Jul20151.772.001.952.260.27--1.061.080.770.13-6.688.049.015.833.969.2810.968.268.875.264.925.375.744.681.131.691.682.261.640.800.800.710.39-5.936.847.1510.1810.333.865.225.69-6.46--9.414.134.695.025.80-4.09--
Jun20151.862.112.082.270.32--1.131.140.820.13-6.768.229.055.934.049.3711.048.558.985.304.905.455.854.521.191.791.792.461.570.790.800.610.38-5.826.486.5510.199.963.895.365.706.226.82--8.964.144.865.375.416.994.34--
May20151.982.252.242.290.34--1.211.220.870.12-6.948.448.705.994.099.3911.139.009.055.505.225.555.954.931.332.012.012.742.100.910.910.840.30-5.716.847.2710.0310.363.955.345.816.155.85--9.434.224.645.416.009.574.08--
Apr20152.132.392.392.400.35--1.381.400.910.32-7.048.578.866.084.129.3711.199.249.205.575.285.675.995.111.582.182.173.002.541.251.251.330.45-6.247.348.9910.1310.743.895.445.94-7.37--10.814.255.075.466.59-4.07--
Mar20152.252.532.552.390.42--1.441.460.980.31-7.088.748.446.194.239.4211.329.409.265.485.205.585.874.891.612.332.323.072.301.111.111.080.94-6.157.139.0810.1910.713.905.536.05-8.14--10.974.275.185.677.31-4.43--
Feb20152.362.672.702.520.42--1.471.480.970.13-7.208.937.506.134.339.4511.419.579.355.535.155.725.954.591.602.412.403.342.391.031.031.331.41-6.578.109.3810.2710.894.105.606.18-8.35--11.344.575.195.716.345.664.11--
Jan20152.462.792.842.440.43--1.571.591.050.13-7.319.047.566.364.429.4111.509.679.375.635.195.916.074.611.702.642.643.482.401.181.181.560.60-6.377.439.4610.2210.294.045.625.57-7.94--11.244.655.335.479.16-4.92--
Dec20142.542.922.952.710.47--1.611.631.040.15-7.659.478.256.505.0010.0711.6710.0610.095.935.506.166.444.691.722.792.783.702.671.111.120.560.65-6.467.279.4310.2110.684.485.596.42-8.14--11.245.035.876.096.77-5.48--
Nov20142.663.003.032.750.50--1.781.791.230.19-7.959.717.896.605.2610.3611.6910.2610.446.366.026.536.845.231.882.932.933.732.861.351.351.781.67-6.557.819.4110.4310.514.865.586.13-8.02--11.525.255.586.089.52-4.72--
Oct20142.763.033.072.740.53--2.022.041.270.29-8.289.858.186.665.3110.4211.7410.3710.476.876.577.137.186.092.273.072.983.854.121.831.832.061.60-7.148.039.6910.3210.485.235.566.37-7.87--11.705.536.356.849.37-5.59--
Sep20142.883.123.103.220.57--2.232.261.390.68-8.199.838.326.805.0810.0511.7710.3010.256.756.506.887.136.042.593.033.023.842.912.312.321.201.50-7.198.109.7210.3110.794.975.56--7.5521.61-11.725.336.426.796.877.835.78--
Aug20142.883.183.183.220.58--2.032.051.390.49-8.179.97-6.955.0610.3011.8510.4010.266.626.286.847.035.722.202.972.972.672.911.691.691.481.28-6.897.949.7510.2310.344.685.555.907.537.13--11.615.066.006.368.247.305.33--
Jul20142.943.243.243.220.58--2.082.101.410.43-8.3010.138.957.055.1810.3911.9510.5010.266.736.436.907.115.902.273.093.083.853.121.811.811.551.09-7.288.179.8610.1910.154.775.536.597.398.23--11.645.226.396.657.947.735.91--
Jun20143.043.313.323.280.58--2.262.281.510.53-8.6110.479.287.215.4910.7912.1710.7710.567.046.777.197.436.072.433.173.173.963.071.881.890.931.54-7.098.4410.0710.2310.115.165.555.587.748.6621.19-11.575.506.016.729.267.335.52--
May20143.103.393.413.280.62--2.352.371.530.57-8.8610.679.227.355.6410.9112.3210.9110.707.357.147.567.556.662.553.253.253.992.882.092.091.031.25-7.978.7210.3310.229.955.355.645.656.979.06--11.665.667.187.269.838.436.94--
Apr20143.223.493.513.290.61--2.502.531.660.80-8.9110.769.537.445.6710.9312.3610.9610.777.387.207.497.616.752.743.343.343.983.082.382.381.022.00-7.748.6810.3710.2410.085.265.715.507.679.64--11.735.576.897.0710.16-6.38--
Mar20143.273.603.623.430.71--2.342.371.630.53-8.9110.769.377.535.5110.7112.4210.8510.567.427.137.807.566.652.653.473.474.133.222.072.072.621.47-7.948.7910.2010.4010.145.125.956.297.509.47--11.905.627.237.3714.557.516.66--
Feb20143.433.733.753.500.69--2.582.611.650.63-8.9710.83-7.635.4510.5012.5210.8810.527.467.197.807.616.643.023.573.574.133.172.662.661.731.73-8.158.869.9110.7310.975.166.335.91-10.08--12.315.727.537.7212.727.917.04--
Jan20143.533.883.953.330.69--2.542.571.640.86-8.8210.929.697.715.4810.4812.6110.9010.537.106.727.367.595.932.803.773.794.352.772.152.161.760.63-7.698.869.7111.0611.564.736.61--8.95--12.465.556.797.0615.059.076.20--
Dec20133.674.034.113.360.73--2.692.721.850.51-9.1411.319.867.786.0611.0412.9611.2111.127.367.007.497.966.122.903.923.964.382.492.192.192.661.53-7.559.059.7811.2112.015.146.776.648.409.80--12.276.116.847.739.5411.085.85--
Nov20133.874.164.243.420.73--2.972.992.340.54-9.3711.59-7.886.3511.5213.1311.4211.507.577.257.598.276.483.154.064.114.772.082.382.381.301.88-8.239.2910.0911.5213.115.306.736.258.7410.02--13.306.247.517.799.928.026.85--
Oct20134.034.334.403.670.73--3.143.162.370.64-9.6411.81-7.966.6011.6113.3711.5611.707.927.727.868.497.053.304.194.234.722.172.702.712.241.02-8.469.5410.5311.9713.895.586.736.67-9.78--13.906.497.788.3210.96-6.94--
Sep20134.244.494.583.550.80--3.473.502.471.02-10.1312.2910.978.077.1612.4013.7311.9212.448.438.348.278.887.773.684.404.435.132.393.133.132.801.95-8.6110.2611.2012.3314.166.106.83-9.579.33--14.476.987.908.599.438.237.23--
Aug20134.414.654.733.730.83--3.683.712.521.09-10.4212.4610.088.177.3812.7213.7612.1112.608.818.738.679.198.363.924.594.605.413.353.383.383.302.52-9.5111.0711.3812.1914.286.947.02--9.85--15.207.338.749.1010.54-8.01--
Jul20134.594.774.873.600.85--3.994.022.751.19-10.5612.4810.498.287.4412.9113.6812.1412.679.029.028.779.408.624.364.774.785.493.844.054.052.572.64-9.5911.4311.3612.3914.386.957.556.94-11.31--14.837.368.639.4011.97-7.42--
Jun20134.704.894.974.021.01--4.064.102.741.46-10.6612.7710.508.368.0013.7113.7112.4513.259.018.928.839.488.504.434.924.935.574.234.044.051.202.42-10.1011.6411.1512.5714.386.828.38--12.95--15.077.599.219.4513.8610.058.60--
May20134.764.995.064.220.95--4.084.112.901.13-10.7812.9210.358.408.1913.8013.8812.5913.329.088.928.899.728.364.405.145.155.614.323.863.863.703.11-10.3511.8411.2212.6914.527.008.83--12.66--15.207.829.469.5912.51-8.95--
Apr20134.905.115.184.330.87--4.274.313.031.24-11.0313.0510.188.448.3313.9214.0612.7313.429.459.369.199.978.884.645.365.375.754.484.144.144.612.93-10.5312.2311.8812.9014.787.439.07--12.50--15.578.059.579.9712.70-8.64--
Mar20135.085.205.284.330.94--4.714.762.991.38-11.4213.3710.108.538.7114.3614.3812.9914.009.909.889.6510.279.535.095.535.555.964.424.734.734.943.99-10.2812.5812.1113.2414.918.298.79--13.2325.31-15.798.899.3310.2113.98-8.30--
Feb20135.165.255.324.481.01--4.854.903.061.46-11.5313.3510.108.548.7814.2314.2213.0813.9910.1010.119.8110.399.855.265.535.536.204.575.045.053.953.30-10.5112.6412.1313.0915.038.259.02-11.4812.94--16.008.729.5810.4212.64-8.37--
Jan20135.215.305.374.491.04--4.934.983.081.66-11.5513.3410.258.558.8014.2614.1913.0714.0210.1510.159.9010.4210.005.405.615.626.104.565.255.255.393.34-10.6212.2512.1713.0414.378.358.595.99-11.15--15.868.759.9910.5912.94-9.20--
Dec20125.235.315.384.491.06--4.945.003.101.53-11.4913.2510.108.598.5414.0614.1912.9813.8210.1110.069.9910.359.965.345.645.656.364.135.155.191.123.12-10.4412.4112.2513.3214.678.308.615.90-10.59--15.248.789.7610.5110.89-8.79--
Nov20125.255.355.404.691.06--4.924.983.201.61-11.4313.2310.178.578.4613.9814.2112.9413.6410.029.989.8710.299.735.395.705.716.004.415.185.185.172.86-10.8012.2613.3112.7014.178.158.736.588.2610.33--15.608.6110.0310.5113.72-9.24--
Oct20125.235.355.404.721.13--4.844.893.251.51-11.3313.239.758.448.4714.0714.1812.9513.689.869.759.8010.249.245.295.625.635.914.425.075.084.773.91-10.4912.3413.2212.2013.227.728.646.237.9711.14--15.588.269.589.7612.62-9.07--
Sep20125.245.375.414.731.13--4.844.893.201.43-11.2513.119.518.488.3213.8614.1312.8313.449.829.699.7910.249.235.265.565.575.964.265.045.051.193.03-10.7612.0613.1911.7213.047.818.576.047.8310.7224.29-15.648.3610.1010.1712.77-9.79--
Aug20125.305.415.454.911.15--4.955.013.221.45-11.2413.118.708.658.3013.8814.1212.8513.429.769.629.7310.229.185.325.585.605.794.595.155.154.153.15-10.4311.6312.6311.2012.617.589.015.40-10.81--15.168.049.8810.169.60-8.95--
Jul20125.335.465.514.931.15--4.894.953.141.50-11.1313.088.478.708.3113.8914.1512.8013.349.589.379.5910.208.815.225.605.615.844.904.974.974.363.60-9.8711.1412.3810.2112.347.31-6.356.7212.96--14.967.699.449.9511.059.978.81--
Jun20125.435.585.634.941.21--4.945.003.111.43-11.1113.058.568.838.4113.7414.1812.7713.229.559.279.6610.228.765.205.575.585.844.804.934.943.383.80-9.9811.0912.2210.2412.667.128.42-7.4512.16--14.847.519.529.9510.3710.528.80--
May20125.525.745.814.921.24--4.904.963.081.50-11.0413.048.228.838.4213.7614.3112.7113.249.379.059.3810.268.275.135.685.686.164.994.814.813.244.28-10.0111.2212.0710.6913.736.678.50--11.12--15.077.059.349.478.08-8.88--
Apr20125.665.925.994.931.25--4.894.952.951.38-11.0213.139.369.418.5013.8514.5312.7713.319.288.929.4010.138.055.125.955.928.384.944.574.573.655.41-9.6011.5811.7112.3910.166.678.39--11.86--15.197.068.839.4211.0412.557.54--
Mar20125.826.096.174.931.37--5.045.102.961.29-11.3513.629.2710.139.0814.7014.9213.2114.259.469.059.6710.368.135.226.256.246.795.284.554.553.413.85-9.6712.0412.7312.199.267.517.636.69-14.18--15.297.778.959.6113.3212.068.00--
Feb20125.976.216.295.051.34--5.295.362.921.34-11.6213.8510.3210.279.2614.7914.9813.5514.359.739.3010.0710.568.335.606.526.527.375.415.055.054.123.33-10.4712.3212.9311.9211.247.589.45--12.51--15.218.069.6710.318.7010.608.31--
Jan20126.026.256.335.051.35--5.345.413.011.34-11.9013.91-10.509.3114.7914.8713.6914.5310.189.9110.3510.769.245.826.786.677.278.565.145.145.784.35-10.6212.2213.6411.6411.047.478.13--10.74--15.788.569.8410.529.146.728.85--
Dec20116.076.246.354.541.40--5.595.662.791.37-12.0814.00-10.829.4215.2014.9513.7114.8310.4510.2510.6110.839.766.136.596.606.994.785.785.794.473.86-10.3812.6613.6711.9911.667.75---11.49--16.799.029.7410.779.0610.348.77--
Nov20116.086.276.374.671.45--5.535.612.831.67-12.0913.9511.0810.999.4115.2114.8313.6614.8210.5010.3310.6910.8010.186.066.606.617.184.955.685.702.803.93-10.8012.8813.8411.9211.398.358.246.17-12.62--16.969.3510.1610.7910.059.739.37--
Oct20116.076.296.394.701.46--5.475.542.741.61-12.1313.95-11.259.4615.1714.9013.6414.7810.5410.4310.5610.7910.315.956.566.567.124.885.565.565.544.27-10.9412.8413.8411.7811.478.977.99--12.3825.47-16.869.2610.1210.7212.89-9.00--
Sep20116.096.336.434.711.59--5.445.532.921.58-12.0213.80-12.289.2714.9514.7113.5214.5910.4410.2610.5510.779.945.926.536.547.404.775.545.545.543.80-10.5012.6213.7412.0010.989.008.73--11.2025.35-16.879.599.7710.6313.7011.018.77--
Aug20116.146.416.504.791.62--5.425.522.891.68-11.8113.76-12.379.2315.0014.6513.4814.6110.089.7810.2710.658.965.986.626.637.404.635.525.542.912.89-10.1412.1613.5511.2210.178.669.37--10.07--16.539.339.4110.1612.8012.298.19--
Jul20116.166.496.594.821.60--5.265.352.981.45-11.6613.82-12.379.2315.0414.7613.5314.619.779.3410.0410.628.545.726.726.727.375.055.075.082.553.67-10.0012.1413.4111.0810.128.718.72--10.27--16.389.399.079.5214.40-7.94--
Jun20116.276.576.655.191.79--5.435.532.941.40-11.9013.93-12.699.4115.2414.8113.6414.8210.089.7210.3510.718.895.946.716.727.335.555.365.383.812.47-10.1511.9613.3611.3710.448.5510.016.91-9.9922.67-15.839.139.289.9413.02-8.37--
May20116.386.686.775.201.87--5.575.672.971.52-12.1314.10-13.149.5315.3914.9513.8214.9910.3210.0010.5710.879.356.056.806.807.255.465.555.565.452.81-10.5912.0713.5711.6911.197.539.606.57-10.65--15.138.249.5910.5913.20-8.31--
Apr20116.456.766.855.211.96--5.585.683.031.69-12.1614.22-13.389.5515.4915.1413.9415.0810.309.9310.6210.919.226.116.916.927.175.565.565.592.981.49-10.1812.1113.8711.0710.418.489.53--12.52--15.599.109.2310.1612.4513.038.10--
Mar20116.516.856.955.402.10--5.515.612.971.28-12.5414.40-13.539.7315.7815.2214.1415.4310.8210.6311.0411.069.826.257.057.067.575.865.535.534.533.59-10.6312.9513.9811.4110.529.339.716.27-14.48--17.0410.109.7910.7119.4318.818.11--
Feb20116.677.017.115.402.04--5.665.763.011.67-12.6114.54-13.599.7415.9415.3814.2615.6310.8110.5410.9611.309.576.377.127.137.075.805.745.753.323.21-11.7013.4913.9212.6812.2910.228.96--13.8525.31-17.8310.5211.1611.2713.06-10.98--
Jan20116.687.107.205.592.12--5.475.562.961.35-12.4014.59-13.719.7616.0015.3614.3415.8010.329.7810.7111.248.555.997.197.237.745.185.155.161.763.41-10.1212.4913.4211.5911.0310.059.68--11.97--17.4710.899.259.8915.15-8.16--
Dec20106.707.187.265.782.14--5.475.553.001.16-12.6514.83-13.8210.0816.4815.4814.5516.2210.579.9810.9811.528.426.347.627.636.796.355.365.365.564.76-9.7411.6812.7010.219.7410.329.99--13.0925.33-17.5110.809.4010.5916.2313.078.66--
Nov20106.697.167.226.122.26--5.425.502.941.24-12.9314.96-14.0510.1516.5915.6214.7116.3110.9610.4111.3312.028.486.247.487.498.436.085.315.314.753.91-11.1012.3112.7111.2610.6010.9210.916.18-16.2125.42-18.1411.2910.7511.0617.42-10.24--
Oct20106.717.157.196.362.26--5.545.632.951.30-13.1815.10-14.1810.1716.7315.8814.7916.4511.2910.8011.6712.149.516.197.397.397.496.615.405.404.733.07-10.2912.2112.7110.9910.9510.2510.08--15.31--18.2810.549.8611.5414.1010.128.11--
Sep20106.777.147.196.382.25--5.755.843.131.55-13.4215.26-14.4010.3616.9316.0414.9516.6611.5711.2011.9212.1110.306.517.517.516.006.675.735.743.293.98-10.9312.7213.8011.0910.9410.328.78--14.73--19.2411.1910.5111.6810.67-9.62--
Aug20106.817.147.186.412.21--5.905.993.101.94-13.5915.48-14.7210.5017.7416.1815.0917.4511.7111.3412.1312.1810.516.567.467.466.587.125.845.843.083.41-11.2112.4113.1711.6810.889.979.35--15.17--19.2711.0210.9211.7411.7015.3110.00--
Jul20106.867.157.196.432.24--6.046.143.151.73-13.8915.65-14.8110.6917.7516.3515.3017.4612.1611.9412.3912.4411.016.697.527.527.226.326.066.064.404.17-12.0512.1112.9611.3610.7810.4615.06--11.8224.8121.2718.7711.4812.0312.4611.82-11.66--
Jun20106.937.257.316.012.46--6.086.173.102.04-13.9015.51-15.0211.0917.6216.2115.1217.4412.3112.1112.4612.6511.236.607.257.267.226.066.136.141.973.03-11.2711.6612.5310.0111.0810.1710.449.47-15.2623.5312.5317.7711.8411.1712.4312.7211.439.68--
May20107.107.487.595.652.91--6.096.183.311.95-14.2616.0316.7013.1411.1019.5317.0115.3119.9612.4812.0813.0612.8610.366.527.257.257.295.325.986.003.433.36-11.6911.8013.3910.0111.9410.66---13.56--17.2011.7511.6613.0011.41-10.13--
Apr20107.437.888.015.753.01--6.216.313.361.88-14.2316.2415.6613.1811.2119.7617.3915.4920.1512.2311.6212.9512.989.416.667.827.827.555.695.705.714.093.43-11.1811.9013.769.8213.0510.30---11.2826.28-17.4611.9410.9312.0514.62-9.20--
Mar20108.038.498.626.413.60--6.836.943.531.72-14.9916.7016.1813.1811.3220.4918.2415.7720.7113.3312.8213.9813.9210.637.258.398.408.256.366.406.413.593.77-12.5914.5015.4413.3613.1012.16---12.93--20.2712.4112.1213.2416.83-10.73--
Feb20108.608.969.077.313.73--7.617.753.722.26-15.6016.9315.1513.0711.3720.8618.6015.9721.2114.3313.9814.9414.5312.598.138.938.948.317.417.457.455.473.93-13.7515.9916.6716.4013.1211.81---16.5422.98-20.9712.5613.2314.4519.13-11.08--
Jan20109.139.399.497.984.06--8.438.593.982.60-16.3017.0614.7412.4111.4020.8018.6916.1321.3715.5715.5116.0515.1315.319.039.669.679.037.328.528.534.395.77-14.1616.6317.2718.3914.3512.4011.768.19-14.0824.885.6121.7813.6313.8215.4121.0011.9712.53--
Dec20099.429.569.638.644.34--9.079.243.983.10-16.5817.1115.7512.3911.3620.9818.6416.1921.4316.0616.2416.2415.3715.189.719.919.958.096.689.579.595.764.24-15.5716.5817.2118.2814.5312.9711.606.65-14.0827.4010.5821.9613.4115.4016.3315.284.7113.71--
Nov20099.509.709.759.054.31--9.019.184.113.00-16.5717.1115.5112.3211.3121.0918.5616.2221.5316.0316.1216.3915.3815.299.599.869.879.298.179.389.396.585.75-15.9717.1817.5418.0414.8312.8213.257.47-14.71--21.9813.6015.7616.5524.43-14.33--
Oct20099.629.869.929.124.49--9.069.234.123.46-16.6017.1410.9712.3211.2421.2418.5416.2521.5416.0516.2216.2915.3415.469.619.919.929.959.179.399.417.134.25-16.3817.4518.0417.5415.3512.0712.078.44-14.87-19.9221.7613.0516.1916.4924.3520.0315.51--
Sep20099.9210.2110.289.395.18--9.269.434.143.75-16.5017.1610.3712.2911.1721.4118.4516.2821.6415.8415.8416.2115.3914.849.7510.2610.2710.188.939.409.422.145.41-15.3117.8318.2717.5716.1912.9912.057.85-18.1329.75-22.1314.7614.8915.8326.50-13.65--
Aug200910.5110.8410.949.645.34--9.769.934.293.578.7116.6817.239.5812.3211.1221.2718.6116.4121.5216.1116.0616.5015.7514.6410.0610.6810.6910.969.539.609.617.515.58-16.1417.9517.9219.0416.8412.0812.087.09-17.9530.59-22.4513.6615.6916.1924.11-14.44--
Jul200911.5111.8711.9910.255.77--10.6810.884.443.76-17.0017.379.1512.3811.2521.3018.8716.5321.2316.6316.4517.2516.2814.9711.1711.9111.9112.6810.5710.6010.616.506.81-16.3618.2018.3719.6016.5712.199.686.17-17.67--23.5012.8816.0016.9525.32-14.49--
Jun200912.6412.8913.0610.766.93--12.0912.334.534.2210.4017.4617.477.7212.3910.9821.8319.2016.4821.9917.4617.4017.9516.9815.8512.8113.5813.5913.0110.2712.2112.217.916.56-17.4619.1919.5320.3518.0711.279.26--18.9530.43-24.7011.8917.1217.9921.6910.3515.60--
May200913.5213.6613.8711.317.33--13.2113.484.904.5010.7017.7317.468.8112.4211.0421.8119.1816.5022.0318.0117.9918.6217.3016.6614.0214.9815.0114.1410.9113.3013.324.298.18-17.9319.6919.9621.4219.0011.019.54--19.0424.56-25.0811.2217.5618.9624.39-15.31--
Apr200914.2214.0114.1312.807.51--14.6915.005.314.8311.2718.0817.3910.4212.4710.8822.7218.5516.4321.8918.7618.9919.0917.7917.7815.1115.7615.7913.6513.1014.6114.6215.8411.00-19.2419.0219.1321.9319.0910.339.30--18.87--24.3811.2019.2820.2522.86-17.69--
Mar200914.5314.0814.1213.657.68--15.4715.805.444.8611.6218.1517.189.4912.5910.8722.7218.4616.1421.8419.1119.5819.1717.8918.2216.2116.2116.2310.4214.3816.2116.2311.869.27-20.3218.8618.5321.8519.089.269.936.17-18.1821.33-24.0611.0720.5821.1820.19-19.42--
Feb200914.4013.7513.7713.577.76--15.7116.055.236.1011.7818.1117.079.4112.5610.8322.6018.2516.0821.8319.1319.6919.0717.8418.7516.7816.3116.3613.2114.6417.1217.1311.8412.76-20.3918.6318.0522.1219.169.678.24--17.3918.62-24.0111.4920.6821.3219.53-19.57--
Jan200914.0313.2713.2013.927.79--15.4215.755.085.6711.7817.8717.009.4412.7010.8122.6218.1516.0021.8818.7319.3018.5917.5518.3716.4316.0616.1013.3215.1216.6816.7014.1212.4712.7320.9119.0719.0321.9819.0810.5312.66--17.80--24.6012.6121.1920.4818.8013.5022.46--
Dec200813.2212.1211.9713.597.52--14.8115.114.765.2111.3317.4716.599.5312.7410.6722.4317.8515.5121.5818.3418.9618.2317.0718.3315.8015.2715.2911.8914.9316.0116.037.7010.2112.9919.2417.6418.9417.6216.138.948.997.09-19.1728.78-23.1211.4119.5119.9617.494.7618.88--
Nov200812.0411.1110.9412.767.37--13.4613.774.315.3011.1617.4516.3410.1612.7810.4021.6917.6215.3421.2518.5319.3418.2816.9219.3114.9414.1314.1311.2714.0915.2415.2616.037.6311.1619.9117.4518.1618.0916.258.8211.928.95-18.7728.84-22.7911.0720.4920.6620.008.8320.23--
Oct200811.0610.2710.1111.846.87--12.2312.484.195.1411.0516.6716.0510.0512.7710.4220.7317.4315.1120.1617.2717.9717.0415.8618.2513.4311.8611.829.9712.9514.1514.174.029.1211.0518.2114.9815.5615.2314.248.9411.1511.85-15.0828.40-20.3011.0819.6019.4418.8715.3019.96--
Sep200810.289.799.7210.396.34--10.9511.164.004.12-15.2915.388.6712.7310.2820.4316.9314.2819.8215.2015.5015.3614.2715.9311.7911.1511.169.4111.0412.0212.047.546.40-15.2614.3614.7114.4714.078.7511.2317.80-12.8527.8110.7619.6210.9315.6816.0916.3912.2715.01-15.25
Aug20089.929.559.4610.406.21--10.4510.664.093.72-14.9015.178.4912.7810.2319.9616.6514.1419.7614.6414.9214.7213.8715.5411.3610.6710.6610.1311.1411.6211.6410.475.62-14.6613.7013.7314.2513.918.4712.2512.27-11.8326.4414.7918.9810.7315.2015.3916.3211.7214.82--
Jul20089.509.108.9610.295.95--10.0610.253.983.09-14.6015.058.5412.8210.2519.9516.2714.1319.8914.1714.2714.4613.5614.2010.9410.3410.318.7411.2011.1611.187.675.60-14.1513.2313.0214.1713.988.339.759.52-10.8626.0212.6118.7610.4814.6414.8715.8913.6614.09--
Jun20089.168.778.6110.205.82--9.749.913.973.13-14.4014.898.6012.9910.2120.0416.1013.9519.9413.9414.0814.1613.2914.1910.5510.039.998.8011.2010.7310.757.486.30-13.9413.2113.2113.79-8.279.2910.22-10.7723.0812.7918.4410.7514.3114.6915.9013.1113.47--
May20088.728.207.9910.115.68--9.439.583.892.79-14.4014.9511.1213.2110.1521.6115.7313.8621.5913.8814.0914.0213.1714.3710.129.379.317.5611.1810.3710.399.495.98-13.7813.0612.9313.96-8.4310.5810.87-11.2126.2815.7318.4911.3514.1114.3915.2711.1213.47--
Apr20088.337.807.688.945.33--9.039.173.752.81-14.3614.9011.0713.3610.0721.6115.7613.7921.6113.8514.1813.9112.9414.599.859.008.988.799.8010.1710.187.387.56-13.6212.3812.0113.5814.148.8210.4416.57-11.2623.6718.1917.6010.9314.1514.6514.1012.0813.23--
Mar20087.667.347.218.494.84--8.098.254.552.72-13.7514.4110.3913.5010.0421.6915.4613.1021.7213.1113.3613.3012.1914.018.698.178.118.679.248.859.067.274.83-13.0912.5912.3713.5114.009.5810.9117.44-10.5622.5216.9517.7611.1513.4313.8213.4510.8612.8513.3111.80
Feb20087.317.056.997.634.75--7.677.733.462.72-13.4914.2710.1113.569.8021.6315.4712.8921.7012.7212.9312.9411.8612.978.247.387.367.238.218.558.577.373.58-12.5212.5512.7912.8813.129.249.8917.01-8.4822.6515.9817.8611.0812.5113.1213.4011.1011.37--
Jan20086.966.836.797.204.50--7.147.203.302.24-13.1614.179.8313.859.6221.4715.3812.7721.6912.1512.3512.3511.3111.917.517.016.987.367.687.787.796.403.00-12.1412.4912.4913.9512.899.009.5716.889.398.2422.4016.7417.8410.5411.9712.5913.1811.3910.58--
Dec20076.786.796.757.204.20--6.766.823.282.00-13.0514.239.6114.169.7621.5015.4612.7921.7111.8411.9512.1211.1311.977.186.946.926.697.707.277.295.661.68-11.7211.9411.8613.6712.659.029.2515.68-8.6119.6311.7517.2610.4611.6212.2612.449.4610.32--
Nov20076.766.746.707.174.15--6.806.863.271.91-13.0414.278.2414.529.8221.2515.4912.8221.7811.7811.8412.1411.0812.187.196.886.866.857.657.327.346.332.42-11.7212.1912.1013.5112.598.128.8918.109.389.0121.1211.9917.4010.1711.4712.2212.459.509.738.23-
Oct20076.636.626.577.124.17--6.646.693.281.88-13.0214.338.6915.079.8321.2515.5712.8321.8711.6711.7212.0110.9812.017.026.726.686.917.707.157.166.833.78-11.5912.3512.4612.8912.838.638.6816.1610.468.9421.8610.8817.399.8311.1712.1312.518.849.588.057.40
Sep20076.566.606.586.734.08--6.496.543.161.77-12.9214.308.3115.469.9021.6615.5912.7021.8611.5111.4611.9110.9812.056.796.526.497.197.196.906.906.413.51-10.9111.9311.8213.0513.008.377.8117.84-8.8621.879.5816.809.0710.3011.8712.106.828.0810.26-
Aug20076.506.606.596.733.96--6.346.383.131.48-12.9714.388.1916.0010.0521.5415.7212.7521.9911.5211.4211.9511.0311.476.586.386.347.007.186.666.675.293.66-11.2212.1511.9913.4613.058.238.0418.538.038.5221.1710.1017.349.2510.5511.9211.797.077.61--
Jul20076.556.636.626.753.87--6.436.483.061.69-13.1414.467.9816.0710.1721.6015.8512.7822.0111.8311.7512.2911.2211.806.656.396.375.607.196.776.795.342.88-11.5712.2312.0813.1712.918.578.0617.817.6610.2621.338.0718.179.4911.1311.9813.037.039.408.066.90
Jun20076.676.676.666.763.79--6.666.713.301.76-13.2814.567.7917.1810.2521.3816.2112.8222.0912.0111.9212.4911.4112.296.906.556.527.087.167.047.065.202.22-11.8312.4312.1313.5113.438.407.9117.137.7510.1520.697.9118.469.2211.4512.4713.767.369.51--
May20076.746.756.756.743.68--6.736.773.341.78-13.6814.747.9217.8810.3021.8716.4312.8722.3612.6512.6813.0511.7213.616.916.746.717.657.196.997.007.144.44-12.2812.2712.1412.7913.198.517.8315.328.6810.3820.474.9918.359.2912.2912.9013.957.3010.758.37-
Apr20077.046.806.806.773.50--7.397.433.842.46-14.0014.639.3218.5210.2020.8216.1312.9621.3513.3814.1812.7211.7023.287.766.816.797.317.208.118.125.023.98-12.1612.1411.9912.9113.348.957.1717.937.8711.5520.28-18.298.6312.1712.4514.117.6611.54--
Mar20076.776.946.936.943.23--6.536.563.262.10-13.6814.929.2619.1810.2621.9016.3013.1522.0712.4712.4912.7311.7613.077.006.856.827.617.477.067.075.132.97-12.1312.4411.7815.2114.578.717.8818.818.6912.5420.004.9218.489.6011.9612.7513.668.2810.04--
Feb20076.716.946.956.943.34--6.386.423.102.02-13.7214.969.8019.9310.2321.3616.4213.2322.5012.4812.4212.8711.8212.696.906.896.876.817.476.906.914.362.40-12.2813.1612.6014.7715.568.969.3819.449.6516.0020.765.6719.0410.5411.8512.7013.558.589.42--
Jan20076.696.997.006.922.78--6.266.303.421.87-13.6814.7710.3120.1810.1119.5216.4913.0920.5812.5512.5012.9211.9111.946.786.956.937.647.476.716.716.113.99-12.1313.8313.1616.1115.529.7912.1118.6410.3013.9420.389.7418.8911.3211.3912.9313.517.189.61-11.35
N14RL_DGSinclud și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației
N14RL_DTG2Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_DTGX2Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_DOGTinclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei; pentru aceste tipuri de instrumente, conceptul credite noi/depozite noi este extins la întregul sold
N14RL_DRG3Linclud datele aferente gospodăriilor populaţiei, societăţilor nefinanciare şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei; pentru aceste tipuri de instrumente, conceptul credite noi/depozite noi este extins la întregul sold
N14RL_DRGX3Linclud datele aferente gospodăriilor populaţiei, societăţilor nefinanciare şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei; pentru aceste tipuri de instrumente, conceptul credite noi/depozite noi este extins la întregul sold
N14RL_DOSTpentru aceste tipuri de instrumente, conceptul de credite noi/depozite noi este extins la întregul sold
N14RL_Rinclud datele aferente gospodăriilor populaţiei, societăţilor nefinanciare şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_CGSinclud și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației
N14RL_CGI1Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_CGI5Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_CGIX5Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_CGC1Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_CGC5Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_CGCX5Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_COGinclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei; pentru aceste tipuri de instrumente, conceptul credite noi/depozite noi este extins la întregul sold
N14RL_COSpentru aceste tipuri de instrumente, conceptul de credite noi/depozite noi este extins la întregul sold
N14RL_DNConform art.17, lit.d din Regulamentul BNR nr.4/2014, prin contract nou se înțelege “orice nou acord încheiat între o gospodărie sau o societate nefinanciară și agentul raportor. Contractele noi includ toate contractele financiare care specifică pentru prima dată rata dobânzii pentru depozit sau pentru credit și toate renegocierile contractelor existente de depozit sau de credit.”
N14RL_DGNinclud și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației
N14RL_DNTG1Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_DNTG2Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_DNTGX2Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_RNinclud datele aferente gospodăriilor populaţiei, societăţilor nefinanciare şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_CNConform art.17, lit.d din Regulamentul BNR nr.4/2014, prin contract nou se înțelege “orice nou acord încheiat între o gospodărie sau o societate nefinanciară și agentul raportor. Contractele noi includ toate contractele financiare care specifică pentru prima dată rata dobânzii pentru depozit sau pentru credit și toate renegocierile contractelor existente de depozit sau de credit.”
N14RL_CGNinclud și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației
N14RL_CNGC1Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_CNGC5Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_CNGCX5Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_CNGI1Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_CNGI5Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_CNGI10Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_CNGIX10Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_CNGD1Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_CNGD1A5includ instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
N14RL_CNGDX5Ainclud instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei