Sustenabilitate și economie verdeAgenda globală accentuează tot mai pregnant problematica sustenabilității și a componentelor sale: Mediu, Social, Guvernanță (ESG). Evaluarea activității corporațiilor și a instituțiilor din perspectiva sustenabilității aduce, astfel, schimbări de paradigmă, standarde și reguli noi, adaptare a instrumentelor și politicilor, provocări și oportunități pentru sectorul privat, autorități, dar și pentru fiecare dintre noi. Schimbările climatice provoacă deja pierderi considerabile, iar tranziția către o economie circulară, alături de politici publice adecvate în domeniul social, al inovației, digitalizării și guvernanței, devin imperative pentru o dezvoltare durabilă și echitabilă a societății.

Mai multe informații puteți găsi și în raportul UN ”Who Cares Wins” din 2005, unde principiile ESG au fost subliniate oficial pentru prima dată.

La nivel european, există mai multe reglementări care vizează derularea unor activități durabile și încurajarea investițiilor și a finanțărilor ecologice.

Activitatea de cercetare a BNR cuprinde și realizarea unor studii privind implicațiile schimbărilor climatice asupra sectorului bancar din România.

Această secțiune cuprinde analize asociate domeniului sustenabilitate și economie verde realizate de alte entități, la nivel național și internațional.

BNR susține eforturile internaționale în ceea ce privește reducerea riscurilor generate de schimbările climatice și formulează recomandări specifice domeniului bancar.

BNR participă la conferințe și publică articole care abordează tematici referitoare la domeniul climei și al dezvoltării finanțării verzi.