TARGET instant payment settlement (TIPS)


În data de 30 noiembrie 2018, Eurosistemul a lansat serviciul TARGET instant payment settlement (TIPS). De la această dată, serviciul este oferit și instituțiilor din România de către Banca Națională a României, în calitate de administrator al componentei naționale TARGET2-România.

TIPS reprezintă serviciul pan-european de decontare a plăților instant în euro prin intermediul sistemului TARGET2, care permite prestatorilor de servicii de plată să ofere clienților, persoane fizice și juridice, posibilitatea de a transfera fonduri în euro în timp real oricând, timp de 365 de zile pe an, 7 zile pe săptămână și 24 de ore pe zi.

Utilizarea serviciului TIPS este permisă unei categorii largi de entități, precum instituții de credit, alți prestatori de servicii de plată și case de compensare, criteriile de participare fiind similare celor din sistemul TARGET2.

În TIPS nu se percep comisioane de intrare sau de administrare, comisionul per tranzacție plătit de participanți fiind de 0,2 eurocenți în primii doi ani de funcționare. Pentru a încuraja participarea la acest serviciu, Eurosistemul a decis ca primele 10 milioane de tranzacții decontate în anul 2019 într-un cont TIPS să nu fie comisionate. În România, serviciul TIPS este reglementat prin Ordinul BNR nr. 7/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1007/28.11.2018.