Act legislativ


 


Parlamentul României
Hotărâre nr. 16 din 28.sep.2004
Monitorul Oficial, Partea I 893 30.sep.2004
Intrare în vigoare la 10.oct.2004
pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României

    În temeiul art. 32 alin. (1) şi (2), al art. 33 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al art. 67 din Constituţia României, republicată,

    Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Se numesc în Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, cu nominalizarea conducerii executive a acesteia, pentru o perioadă de 5 ani, membrii prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 2. - De la data intrării în vigoare a Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, numiţi prin Hotărârea Parlamentului nr. 50/1998, răspund de îndeplinirea mandatului acordat de Parlamentul României.
   Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Această hotărâre a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
   
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR           p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
VALER DORNEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ
    Bucureşti, 28 septembrie 2004.
    Nr. 16.

   ANEXĂ
 
    CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
   
1. Mugur Isărescu     - preşedinte al Consiliului de administraţie şi guvernator al Băncii
Naţionale a României
2. Florin Georgescu - vicepreşedinte al Consiliului de administraţie şi
prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României
3. Eugen Dijmărescu - membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii
Naţionale a României
4. Cristian Popa - membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii
Naţionale a României
5. Silviu Cerna - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României
6. Maria Ene - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României
7. Agnes Nagy - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României
8. Napoleon Pop - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României
9. Virgiliu-Jorj Stoenescu - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României