Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 24 din 13.iul.2005
Monitorul Oficial, Partea I 620 16.iul.2005
Intrare în vigoare la 16.iul.2005
pentru modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii şi modificarea anexelor la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, astfel cum a fost modificat prin Circulara nr. 6/2005

   În baza dispoziţiilor art. 5 şi 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
   în aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,
   în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

   Banca Naţională a României emite prezenta circulară.

   Art. I. - Rata rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută cu scadenţa reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare şi care nu prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, atrase până la data de 23 februarie 2005 inclusiv, se stabileşte la un nivel de 15% pentru perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2005 şi la un nivel de 30% începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2005.
   Art. II. - Începând cu perioada de aplicare 24 august23 septembrie 2005 rata rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională cu scadenţa mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare, pentru sumele în tranzit în monedă naţională şi pentru mijloacele băneşti în monedă naţională cu scadenţa reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare, care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, se stabileşte la un nivel de 16%.
   Art. III. - Celelalte rate ale rezervelor minime obligatorii rămân nemodificate.
   Art. IV. - Începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2005, anexele nr. 1, 2 a), 2 b), 2 c), 2 d), 2 e) şi 3 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, astfel cum a fost modificat prin Circulara Băncii Naţionale a României nr. 6/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, precum şi pentru stabilirea ratelor rezervelor minime obligatorii şi modificarea ratei dobânzii, plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A., se modifică şi se înlocuiesc cu anexele