Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 3 din 14.feb.2006
Monitorul Oficial, Partea I 175 23.feb.2006
Intrare în vigoare la 23.feb.2006
privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută

   În baza dispoziţiilor art. 5 şi 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
   în aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,
   în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

   Banca Naţională a României emite prezenta circulară.

   Articol unic. - Începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2006 rata rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută, cu excepţia împrumuturilor nerambursabile, este de 40%.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 4 februarie 2006.
   Nr. 3.