Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 11 din 3.iul.2006
Monitorul Oficial, Partea I 590 7.iul.2006
Intrare în vigoare la 7.iul.2006
privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională

   În baza dispoziţiilor art. 5 şi 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
   în aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,
   în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

   Banca Naţională a României emite prezenta circulară.

   Articol unic. - Începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2006, rata rezervei minime obligatorii pentru: mijloacele băneşti în monedă naţională cu scadenţa mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare, sumele în tranzit în monedă naţională şi mijloacele băneşti în monedă naţională cu scadenţa reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare, care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, se stabileşte la un nivel de 20%.

   Preşedintele Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 3 iulie 2006.
   Nr. 11.