Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 24 din 11.dec.2006
Monitorul Oficial, Partea I 1015 20.dec.2006
Intrare în vigoare la 20.dec.2006
pentru abrogarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor din credite în valută

   În temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

   Banca Naţională a României emite prezenta normă.

   Articol unic. - Începând cu data de 1 ianuarie 2007, Normele Băncii Naţionale a României nr. 11 din 8 septembrie 2005 privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor din credite în valută, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 16 septembrie 2005, se abrogă.

   Preşedintele Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 11 decembrie 2006.
   Nr. 24.