Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 39 din 28.noi.2008
Monitorul Oficial, Partea I 814 4.dec.2008
Intrare în vigoare la 4.dec.2008
privind interzicerea utilizării instrumentelor de plată de debit de tipul cecului, cambiei şi biletului la ordin în format vechi

   Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
   în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

   Banca Naţională a României emite prezenta circulară.

   Art. 1. -(1) Începând cu data de 8 decembrie 2008 se interzice emiterea de instrumente de plată de debit de tipul cecului, cambiei şi biletului la ordin, al căror format este reglementat de Normele tehnice ale Băncii Naţionale a României nr. 9/1994 privind cecul şi de Normele tehnice ale Băncii Naţionale a României nr. 10/1994 privind cambia şi biletul la ordin.
   (2) Începând cu data de 8 decembrie 2008 instituţiile de credit nu vor mai accepta spre decontare instrumentele de plată de debit prevăzute la alin. (1), cu excepţia cazurilor în care beneficiarul sau plătitorul poate face dovada că aceste instrumente au fost emise în baza unor tranzacţii încheiate înainte de data de 8 decembrie 2008.
   Art. 2. - Nerespectarea prevederilor prezentei circulare se sancţionează conform dispoziţiilor art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 28 noiembrie 2008.
   Nr. 39.