Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 9 din 13.mai.2009
Monitorul Oficial, Partea I 22.mai.2009
Intrare în vigoare la 22.mai.2009
pentru abrogarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României

    În temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Articol unic. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă următoarele acte normative:
   1. Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 10/1994 referitor la compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 bis din 29 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare;
   2. Circulara Băncii Naţionale a României nr. 38/1995 privind obligaţiile unităţilor bancare referitoare la plăţile interbancare compensabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 24 octombrie 1995, cu modificările ulterioare;
   3. Norma Băncii Naţionale a României nr. 9/2005 privind regimul special de decontare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 6 aprilie 2005.
   (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:
   1. punctele 3, 4, 5, 15, 16, 17 şi 20 din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 11/1995 privind organizarea participării la activitatea de compensare multilaterală a plăţilor interbancare pe suport hârtie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 aprilie 1995, cu modificările ulterioare;
   2. articolele 1, 2, 3, 5, 6 şi 7 din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 23/1996 privind procedurile de decontare ale Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 24 octombrie 1996, cu modificările ulterioare.

    Preşedintele Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 13 mai 2009.
    Nr. 9.