Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 23 din 3.iul.2009
Monitorul Oficial, Partea I 468 7.iul.2009
Intrare în vigoare la 7.iul.2009
privind modificarea ratelor rezervei minime obligatorii

    În baza dispoziţiilor art. 5 şi 8 din Legea nr. 312/2004 referitoare la Statutul Băncii Naţionale a României,
    în aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

    Începând cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2009, ratele rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti cu scadenţa mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare şi mijloacele băneşti cu scadenţa reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate sunt următoarele:
   - 15% pentru mijloacele băneşti în monedă naţională;
   - 35% pentru mijloacele băneşti în valută.

    Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 3 iulie 2009.
    Nr. 23.