Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 12 din 12.noi.2012
Monitorul Oficial, Partea I 763 13.noi.2012
Intrare în vigoare la 13.noi.2012
Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

Având în vedere prevederile art. 43 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 20 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
"Art. 12. - (1) În cazul licitaţiilor la rată fixă şi la rată variabilă, ofertele vor conţine cel puţin o opţiune, cu excepţia licitaţiilor la rată fixă pentru swap valutar şi pentru atragere de depozite, caz în care ofertele vor conţine o singură opţiune.
(2) În cazul licitaţiilor la rată variabilă, ofertele vor conţine, pentru fiecare rată a dobânzii/randament/puncte swap, suma ce urmează a fi tranzacţionată.
(3) Sumele vor fi exprimate în lei, cu două zecimale, ratele dobânzilor/randamentelor vor fi exprimate în termeni anualizaţi şi vor conţine două zecimale, iar punctele swap vor conţine 6 zecimale."
2. Nota de subsol din cadrul anexei nr. 2 "Oferta de participare la licitaţia din data de ............... pentru cumpărări/ vânzări reversibile de active eligibile - repo/reverse repo" şi al anexei nr. 5 "Oferta de participare la licitaţia din data de ............ pentru credit colateralizat cu active eligibile" va avea următorul cuprins:
"
NOTĂ: În cazul licitaţiei la rată fixă şi la rată variabilă, oferta va conţine cel puţin o opţiune. Numărul de opţiuni prezentat în forma grafică a prezentei anexe este cu titlu de exemplu."
3. Nota de subsol din cadrul anexei nr. 8 "Oferta de participare la licitaţia din data de ...........pentru swap valutar" şi al anexei nr. 9 "Oferta de participare la licitaţia din data de ......... pentru constituire de depozite la B.N.R." va avea următorul cuprins:
"NOTĂ: În cazul licitaţiei la rată fixă, oferta va conţine o singură opţiune. În cazul licitaţiei la rată variabilă, oferta va conţine cel puţin o opţiune. Numărul de opţiuni prezentat în forma grafică a prezentei anexe este cu titlu de exemplu."
Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
Bucureşti, 12 noiembrie 2012,
Nr. 12.