Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 7 din 23.dec.2013
Monitorul Oficial, Partea I 843 30.dec.2013
Intrare în vigoare la 30.dec.2013
Ordinul nr. 7/2013 privind amortizoarele de capital

    Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 101, 1261 şi ale art. 384 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255-290, 664, 665, art. 666 alin. (2) şi ale art. 682 alin. (1) şi (4) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară nr. 1/2013 privind amortizoarele de capital,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - În aplicarea prevederilor art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea determinării nivelului fondurilor proprii, instituţiile de credit, persoane juridice române, precum şi sucursalele instituţiilor de credit din state terţe, trebuie să aibă în vedere că, de la data de 1 ianuarie 2014:
   a) amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital nu se aplică;
   b) nivelul amortizorului de capital pentru riscul sistemic este 0%.
   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 23 decembrie 2013.
    Nr. 7.