Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 2 din 10.ian.2014
Monitorul Oficial, Partea I 32 15.ian.2014
Intrare în vigoare la 15.ian.2014
Circulara nr. 2/2014 privind modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii

    În baza dispoziţiilor art. 5 şi 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    în aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:

    Începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014, ratele rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti cu scadenţa mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare şi mijloacele băneşti cu scadenţa reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate sunt următoarele:
   - 12% pentru mijloacele băneşti în monedă naţională;
   - 18% pentru mijloacele băneşti în valută.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu

    Bucureşti, 10 ianuarie 2014.
    Nr. 2.