Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 5 din 28.mai.2015
Monitorul Oficial, Partea I 400 8.iun.2015
Intrare în vigoare la 8.iun.2015
Regulamentul nr. 5/2015 pentru modificarea articolului 11 din Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit

    Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. d), art. 77, art. 150 alin. (1) lit. a), art. 289, art. 320 şi art. 333 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 25 alin. (2) lit. a) şi art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul regulament:

   Articol unic. - La articolul 11 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 21 noiembrie 2011, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Instrumentele de datorie cu scadenţă reziduală de până la un an inclusiv, emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A, înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din România, instrumentele de datorie cu scadenţă reziduală de până la un an inclusiv, negociabile, emise sau garantate de organele administraţiei centrale din România şi instrumentele de datorie cu scadenţă reziduală de până la un an inclusiv emise sau garantate de băncile de dezvoltare multilaterală şi de organizaţiile internaţionale menţionate la art. 117 alin. (2) şi, respectiv, la art. 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, înregistrate ca active financiare deţinute în vederea tranzacţionării, active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sau active financiare disponibile în vederea vânzării, şi, după caz, creanţele ataşate aferente vor fi înscrise pe prima bandă de scadenţă la o valoare ajustată reprezentând 95% din valoarea contabilă.
    (4) Instrumentele de datorie cu scadenţă reziduală mai mare de un an, emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A, înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din România, instrumentele de datorie cu scadenţă reziduală mai mare de un an, negociabile, emise sau garantate de organele administraţiei centrale din România şi instrumentele de datorie cu scadenţă reziduală mai mare de un an emise sau garantate de băncile de dezvoltare multilaterală şi de organizaţiile internaţionale menţionate la art. 117 alin. (2) şi, respectiv, la art. 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, înregistrate ca active financiare deţinute în vederea tranzacţionării, active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sau active financiare disponibile în vederea vânzării, şi, după caz, creanţele ataşate aferente vor fi înscrise pe prima bandă de scadenţă la o valoare ajustată reprezentând 90% din valoarea contabilă."
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 28 mai 2015
    Nr. 5.