Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 27 din 4.aug.2015
Monitorul Oficial, Partea I 625 18.aug.2015
Intrare în vigoare la 18.aug.2015
Circulara nr. 27/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate împlinirii a 140 de ani de la punerea pietrei de temelie a Castelului Peleş din Sinaia

   Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 7 august 2015, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi o monedă din argint dedicate împlinirii a 140 de ani de la punerea pietrei de temelie a Castelului Peleş din Sinaia.
   Art. 2. - Caracteristicile tehnice ale monedelor din set (din aur, din argint şi din tombac cuprat) sunt următoarele:
   
Valoare nominală 100 lei 10 lei 1 leu
Metal aur argint tombac cuprat
Titlu 900‰ 999‰ -
Formă rotundă rotundă rotundă
Diametru 21 mm 37 mm 37 mm
Greutate 6,452 g 31,103 g 23,5 g
Calitate proof proof proof
Cant zimţat zimţat zimţat

    Aversul monedei din aur redă imaginea Castelului Peleş, inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominală "100 LEI", stema României şi anul de emisiune "2015".
    Aversul monedei din argint redă imaginea Castelului Peleş, inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominală "10 LEI", stema României şi anul de emisiune "2015".
    Aversul monedei din tombac redă imaginea Castelului Peleş, inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominală "1 LEU", stema României şi anul de emisiune "2015".
    Reversul, comun tuturor monedelor (din aur, din argint şi din tombac cuprat), prezintă statuia regelui Carol I amplasată în faţa Castelului Peleş, inscripţia în arc de cerc "CASTELUL PELES" şi anul punerii pietrei de temelie "1875".
   Art. 3. - Caracteristicile tehnice şi descrierea monedei din argint sunt similare celor aferente monedei din argint care intră în componenţa setului de trei monede.
   Art. 4. - Monedele vor fi ambalate, separat, în capsule de metacrilat transparent. Seturile de monede şi monedele din argint vor fi însoţite de broşuri de prezentare a acestei emisiuni numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.
   Art. 5. - Monedele din aur, din argint şi din tombac cuprat dedicate împlinirii a 140 de ani de la punerea pietrei de temelie a Castelului Peleş din Sinaia au putere circulatorie pe teritoriul României.
   Art. 6. - Lansarea în circuitul numismatic a seturilor de monede şi a monedelor din argint din emisiunea dedicată împlinirii a 140 de ani de la punerea pietrei de temelie a Castelului Peleş din Sinaia se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 4 august 2015.
    Nr. 27.