Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 8 din 21.dec.2016
Monitorul Oficial, Partea I 1043 23.dec.2016
Intrare în vigoare la 1.ian.2017
Ordinul nr. 8/2016 privind prelungirea perioadei de suspendare a aplicării Ordinului nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

 Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 101 şi ale art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255, 276, 277, 281, 283 şi ale art. 285-289 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară nr. 1/2016 privind suspendarea implementării amortizorului pentru riscul sistemic aplicabil instituţiilor de credit din România şi luând în considerare încetarea efectelor Ordinului nr. 4/2016 privind suspendarea aplicării Ordinului nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic,
în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Aplicarea Ordinului nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 15 martie 2016, se suspendă de la 1 ianuarie 2017 şi până la data de 28 februarie 2017.
Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 21 decembrie 2016.
Nr. 8.