Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 891 din 24.aug.2018
Monitorul Oficial, Partea I 780 11.sep.2018
Intrare în vigoare la 11.sep.2018
Ordinul nr. 891/2018 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi, implicit, din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a societăţii MINDI IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, formulată de către societatea MINDI IFN - S.A. prin Scrisoarea nr. 11.463/13.08.2018, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al Hotărârii Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României a societăţii MINDI IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Bilciureşti nr. 9A, etaj 7, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/12362/2016, cod unic de înregistrare 36542096, înscrisă în Registrul general şi în Registrul special Instituţii Financiare Nebancare cu nr. RG-PJR-41-110319, respectiv nr. RS-PJR-41-110095 la secţiunea k) - "Activităţi multiple de creditare".
   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 24 august 2018.
    Nr. 891.