Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 10 din 17.mai.2019
Monitorul Oficial, Partea I 433 31.mai.2019
Intrare în vigoare la 31.mai.2019
Circulara nr. 10/2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din aur şi alamă pentru colecţionare şi punerea în circulaţie a unei monede din alamă, cu tema Vizita Apostolică a Sanctităţii Sale Papa Francisc în România

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 30 mai 2019, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic monede din aur şi alamă pentru colecţionare şi va pune în circulaţie o monedă din alamă, cu tema Vizita Apostolică a Sanctităţii Sale Papa Francisc în România.
   Art. 2. - Caracteristicile tehnice ale monedelor sunt următoarele:
   
Caracteristici tehnice Monede pentru colecţionare Monedă pentru circulaţie
Metal/valoare nominală aur/500 lei alamă (Cu80Zn15Ni5)/50 bani alamă (Cu80Zn15Ni5)/50 bani
Titlu 999‰ - -
Formă rotundă rotundă rotundă
Diametru 35 mm 23,75 mm 23,75 mm
Greutate 31,103 g 6,1 g 6,1 g
Grosime la chenar - 1,9 mm 1,9 mm
Calitate proof proof necirculată
Cant neted inscripţionat cu "ROMANIA" de două ori, cu steluţă între cele două cuvinte inscripţionat cu "ROMANIA" de două ori, cu steluţă între cele două cuvinte

    Aversul monedei din aur prezintă imagini ale unor lăcaşuri de cult şi numele localităţilor unde se află acestea, respectiv Catedrala Sfântul Iosif - "BUCURESTI", Sanctuarul marian - "SUMULEU CIUC", Catedrala Sfânta Treime - "BLAJ", Catedrala Sfânta Fecioară Maria, Regină - "IASI", care vor fi vizitate de Sanctitatea Sa Papa Francisc, inscripţiile în arc de cerc "ROMANIA" şi anul de emisiune "2019", stema României şi valoarea nominală "500 LEI".
    Aversul monedei din alamă pentru colecţionare prezintă imagini ale unor lăcaşuri de cult şi numele localităţilor unde se află acestea, respectiv Catedrala Sfântul Iosif - "BUCURESTI", Sanctuarul marian - "SUMULEU CIUC", Catedrala Sfânta Treime - "BLAJ", Catedrala Sfânta Fecioară Maria, Regină - "IASI", care vor fi vizitate de Sanctitatea Sa Papa Francisc, inscripţiile în arc de cerc "ROMANIA" şi anul de emisiune "2019", stema României, valoarea nominală "50 BANI" şi litera "N" într-un cerc, ca semn distinctiv al piesei pentru colecţionare.
    Aversul monedei din alamă pentru circulaţie prezintă imagini ale unor lăcaşuri de cult şi numele localităţilor unde se află acestea, respectiv Catedrala Sfântul Iosif - "BUCURESTI", Sanctuarul marian - "SUMULEU CIUC", Catedrala Sfânta Treime - "BLAJ", Catedrala Sfânta Fecioară Maria, Regină - "IASI", care vor fi vizitate de Sanctitatea Sa Papa Francisc, inscripţiile în arc de cerc "ROMANIA" şi anul de emisiune "2019", stema României şi valoarea nominală "50 BANI".
    Reversul comun tuturor monedelor prezintă portretul şi blazonul Sanctităţii Sale Papa Francisc şi inscripţiile în arc de cerc "VIZITA APOSTOLICA A SANCTITATII SALE PAPA FRANCISC IN ROMANIA", perioada vizitei "31 MAI-2 IUNIE", deviza acesteia "SA MERGEM IMPREUNA!".
   Art. 3. - Monedele din aur şi monedele din alamă pentru colecţionare vor fi ambalate separat, în capsule de metacrilat transparent. Monedele din aur vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.
   Art. 4. - Monedele din alamă pentru circulaţie cu valoare nominală de 50 bani au aceleaşi caracteristici tehnice cu monedele aflate în circulaţie la cupiura de 50 bani şi vor circula în paralel cu acestea.
   Art. 5. - Monedele din aur, monedele din alamă pentru colecţionare şi monedele de circulaţie, cu tema Vizita Apostolică a Sanctităţii Sale Papa Francisc în România, au putere circulatorie pe teritoriul României.
   Art. 6. - Lansarea în circuitul numismatic a monedelor din aur şi a monedelor din alamă pentru colecţionare, cu tema Vizita Apostolică a Sanctităţii Sale Papa Francisc în România, se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.
   Art. 7. - Punerea în circulaţie a monedelor de circulaţie, cu tema Vizita Apostolică a Sanctităţii Sale Papa Francisc în România, se va face prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României, cu ocazia efectuării plăţilor în numerar către instituţiile de credit/Trezoreria Statului.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 17 mai 2019.
    Nr. 10.