Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 11 din 12.iun.2019
Monitorul Oficial, Partea I 491 18.iun.2019
Intrare în vigoare la 18.iun.2019
Circulara nr. 11/2019 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2019

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:

    Începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2019 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,15% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,13% pe an.
   
p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu

    Bucureşti, 12 iunie 2019.
    Nr. 11.