Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 682 din 24.iun.2019
Monitorul Oficial, Partea I 553 5.iul.2019
Intrare în vigoare la 5.iul.2019
Ordinul nr. 682/2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii CREDIT EUROPE LEASING IFN - S.A.

 Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general şi special Instituţii Financiare Nebancare, formulată de către Societatea CREDIT EUROPE LEASING IFN - S.A. prin Scrisoarea nr. 728 din 3.06.2019, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 1 coroborat cu pct. 1 din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi al prevederii Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare ţinute la Banca Naţională a României a Societăţii CREDIT EUROPE LEASING IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, bd. Timişoara nr. 26Z, Anchor Plaza, corp A, et. 1, birou 1a01, sectorul 6, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/3772/2005, cod unic de înregistrare 17290030, înscrisă în Registrul general şi în Registrul special Instituţii Financiare Nebancare cu nr. RG-PJR-41-080090, respectiv nr. RS-PJR-41-080014, la secţiunea h) - "Leasing financiar".
   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 24 iunie 2019.
    Nr. 682.