Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 21 din 16.oct.2019
Monitorul Oficial, Partea I 861 24.oct.2019
Intrare în vigoare la 24.oct.2019
Circulara nr. 21/2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din aur şi alamă pentru colecţionare şi punerea în circulaţie a unei monede din alamă, cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Regina Maria

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 28 octombrie 2019, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic monede din aur şi alamă pentru colecţionare şi va pune în circulaţie o monedă din alamă cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Regina Maria.
   Art. 2. - Caracteristicile tehnice ale monedelor sunt următoarele:
   
Caracteristici tehnice Monede pentru colecţionare Monedă pentru circulaţie
Metal/Valoare nominală aur/500 lei alamă (Cu80Zn15Ni5)/50 bani alamă (Cu80Zn15Ni5)/50 bani
Titlu 999‰ - -
Formă rotundă rotundă rotundă
Diametru 35 mm 23,75 mm 23,75 mm
Greutate 31,103 g 6,1 g 6,1 g
Grosime la chenar - 1,9 mm 1,9 mm
Calitate proof proof necirculată
Cant neted inscripţionat cu "ROMANIA" de două ori, cu steluţă între cele două cuvinte inscripţionat cu "ROMANIA" de două ori, cu steluţă între cele două cuvinte

    Aversul monedei din aur îi prezintă pe regele Ferdinand I şi regina Maria vizitând trupele române pe front; inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominală "500 LEI", stema României şi anul de emisiune "2019".
    Aversul monedei din alamă pentru colecţionare îi prezintă pe regele Ferdinand I şi regina Maria vizitând trupele române pe front; inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominală "50 BANI", stema României, anul de emisiune "2019" şi litera "N" într-un cerc, ca semn distinctiv al piesei pentru colecţionare.
    Aversul monedei din alamă pentru circulaţie îi prezintă pe regele Ferdinand I şi regina Maria vizitând trupele române pe front; inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominală "50 BANI", stema României şi anul de emisiune "2019".
    Reversul comun tuturor monedelor prezintă portretul reginei Maria şi inscripţia în arc de cerc "REGINA MARIA".
   Art. 3. - Monedele din aur şi monedele din alamă pentru colecţionare vor fi ambalate separat, în capsule de metacrilat transparent. Monedele din aur vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.
   Art. 4. - Monedele din alamă pentru circulaţie cu valoare nominală de 50 bani au aceleaşi caracteristici tehnice cu monedele aflate în circulaţie la cupiura de 50 bani şi vor circula în paralel cu acestea.
   Art. 5. - Monedele din aur, monedele din alamă pentru colecţionare şi monedele de circulaţie, cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Regina Maria, au putere circulatorie pe teritoriul României.
   Art. 6. - Lansarea în circuitul numismatic a monedelor din aur şi a monedelor din alamă pentru colecţionare, cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Regina Maria, se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.
   Art. 7. - Punerea în circulaţie a monedelor de circulaţie cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Regina Maria se va face prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României, cu ocazia efectuării plăţilor în numerar către instituţiile de credit/Trezoreria Statului.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 16 octombrie 2019.
    Nr. 21.