Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 1218 din 4.dec.2019
Monitorul Oficial, Partea I 1012 17.dec.2019
Intrare în vigoare la 17.dec.2019
Ordinul nr. 1218/2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii IFN CREDIT EUXIN - S.A.

 Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii IFN CREDIT EUXIN - S.A., formulată prin scrisorile înregistrate la Banca Naţională a României cu nr. 20.083 din 18.10.2019 şi nr. 21.572 din 8.11.2019, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României a Societăţii IFN CREDIT EUXIN - S.A., cu sediul în Constanţa, str. Ştefan cel Mare nr. 102, judeţul Constanţa, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J13/845/2006, cod unic de înregistrare 18504019, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-14-110013, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare".
   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 4 decembrie 2019.
    Nr. 1.218.