Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Hotărâre nr. 2 din 28.feb.2020
Monitorul Oficial, Partea I 216 17.mar.2020
Intrare în vigoare la 17.mar.2020
Hotărârea nr. 2/2020 privind radierea Societăţii IFN EXTRA FINANCE - S.A. din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

Luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/5/2.238/07.02.2020 privind propunerea de radiere din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii IFN EXTRA FINANCE - S.A. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare, întocmită în baza constatărilor acţiunii de supraveghere desfăşurate în perioada 11.02- 28.02.2019,
    luând act de faptul că Societatea IFN EXTRA FINANCE - S.A. nu a respectat prevederile:
   - pct. 85 alin. (2) teza a 2-a, pct. 350 alin. (1) şi pct. 353, coroborate cu prevederile pct. 411 şi 412 din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;
   - pct. 280, coroborate cu prevederile pct. 411 şi 412 din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;
   - pct. 259, 260 şi 261, coroborate cu prevederile pct. 264, 268, 411 şi 412 din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;
   - pct. 183 alin. (8) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 19 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   - precizărilor cu privire la "credite de consum" din anexa nr. 3 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu definiţia creditelor de consum, prevăzută la art. 3 lit. b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare;
   - art. 62 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 62 alin. (2) lit. a) şi art. 63 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
   - art. 75 alin. (1), coroborate cu prevederile definiţiilor de la art. 7 alin. (1) pct. 8-11 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile lit. d)-f) din anexa nr. 5a şi ale pct. 1 din Nota la anexa nr. 7 la acelaşi regulament;
   - paragrafului 3 de la pct. 2 Grupuri şi relaţii speciale subpct. 2.1 Grupuri din Procedura internă privind monitorizarea expunerilor, V02, aprobată conform deciziei Consiliului de administraţie al instituţiei financiare nebancare din 10 august 2017, coroborate cu prevederile art. 7 pct. 14 şi 30 şi ale art. 69 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
   - art. 68 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
   - art. 23 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu dispoziţiile art. 2 lit. h) şi m) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, coroborate cu prevederile anexei nr. 1 la acelaşi regulament;
   - art. 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, precum şi prevederile anexei nr. 3 la acelaşi act normativ;
   - pct. 3 "Determinarea provizioanelor specifice de risc" paragrafele 8, 12 şi 13 din Norma internă de provizioane, V002, aprobată conform deciziei Consiliului de administraţie al instituţiei financiare nebancare din 10 august 2017;
   - art. 17, coroborate cu ale art. 24 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit;
   - art. 1 alin. (1) şi (3) şi art. 3 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, cu modificările ulterioare, ale cap. II pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2, cap. III pct. 1 paragraful 9 şi pct. 6 - Indicatori de activitate - mod 5090 paragraful "Soldul creditelor afectate de restanţe" din anexa la acelaşi ordin;
   - art. 77 lit. a), b) şi e) coroborate cu prevederile art. 78 lit. c) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
   - art. 36 şi art. 39 alin. (1) lit. h) şi i) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
   - cap. III.3. "Organizarea controlului intern" paragraful 10 din Politica privind organizarea şi exercitarea controlului intern, aprobată în şedinţa Consiliului de administraţie al instituţiei financiare nebancare din data de 28.03.2017, precum şi ale art. 83 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
   - art. 90 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
   - pct. 4.2.1. "Reguli referitor la întruniri" paragraful 1 din Regulamentul Comitetului de Administrare a Riscurilor, aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie al instituţiei financiare nebancare din data de 28.03.2017, precum şi ale art. 81 alin. (2), art. 82 lit. a), c) şi d) şi art. 98 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
   - art. 105 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
   - pct. 6.2 "Planificarea auditului" paragrafele 1 şi 2 din Manualul de audit intern din cadrul IFN EXTRA FINANCE - S.A., aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie al instituţiei financiare nebancare din data de 28.03.2017, respectiv a prevederilor art. 107 lit. a) şi art. 108 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
   - paragrafului 1 pct. 1 şi paragrafului 5 din Regulamentul Comitetului de audit, aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie al instituţiei financiare nebancare din data de 28.03.2017, precum şi ale art. 18 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
   - art. 111 alin. (1) şi art. 114 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare, ale cap. II.1 "Categoriile de clienţi eligibili pentru finanţare" pct. 12 lit. e) din Norma metodologică nr. 1/2013 privind creditarea persoanelor fizice, aprobată în şedinţa Consiliului de administraţie al instituţiei financiare nebancare din data de 28.02.2013, ale cap. II.1 "Categoriile de clienţi eligibili pentru finanţare" pct. 9 lit. e) din Norma metodologică nr. 1/2009 privind creditarea persoanelor fizice, aprobată în şedinţa Consiliului de administraţie al instituţiei financiare nebancare din data de 27.05.2009, precum şi ale cap. II.1 "Etapele reprezentative în evaluarea şi acordarea creditului" paragraful 2 subparagraful 2 din Norma-cadru de creditare pentru persoane fizice, V04, aprobată în şedinţa Consiliului de administraţie al instituţiei financiare nebancare din data de 23.11.2017;
   - cap. 2 "Propunerea de finanţare" pct. 2.4 lit. A pct. 1, 5 şi 6 din Normele metodologice privind activitatea de creditare/garantare pentru clienţii persoane juridice ale instituţiei financiare nebancare din iunie 2009;
   - art. 6 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 93 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
   - art. 12 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 paragraful 5 din Actul constitutiv al instituţiei financiare nebancare, actualizat, sub semnătură privată, din data de 3.11.2016, coroborate cu dispoziţiile art. 2 lit. c) şi g) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 18 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
   - art. 93 alin. (2) lit. a), b) şi e), art. 95 lit. a) -f) şi art. 97 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
   - art. 51 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
   - art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile legislaţiei pieţei de capital privind ofertele publice adresate exclusiv investitorilor calificaţi, respectiv art. 183 alin. (2) şi alin. (3) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare până la data de 31.03.2017, preluate şi în cadrul Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă la art. 16 alin. (2) şi alin. (3) lit. a) pct. 1, în vigoare începând cu data de 1.04.2017, pentru următoarele fapte:
   - înregistrarea eronată în conturi contabile, neînregistrarea integrală şi înregistrarea în contabilitate a garanţiilor primite de la clienţi la altă valoare decât cea prevăzută de documentele justificative;
   - înregistrarea eronată în contabilitate a valorii unor creanţe trecute în litigiu;
   - înregistrarea eronată în contabilitate a unor creanţe aferente anumitor contracte de credit ipotecar şi de scontare;
   - distribuirea de dividende acţionarilor în anii 2017 şi 2018 în condiţiile în care societatea avea înregistrată în contabilitate o pierdere reportată neacoperită;
   - nerespectarea modului de calcul al indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special;
   - includerea în fondurile proprii a unor sume, reprezentând surse împrumutate, fără ca acestea să fie de natura fondurilor/rezervelor şi fără să îndeplinească condiţia referitoare la utilizarea fără restricţii în vederea acoperirii riscurilor sau pierderilor specifice activităţii de creditare;
   - calculul şi raportarea eronate ale expunerii agregate şi expunerii mari nete individuale/totale înregistrate faţă de un singur debitor şi faţă de persoanele aflate în relaţii speciale;
   - nerespectarea criteriilor de constituire a grupurilor de debitori şi raportarea eronată a grupurilor;
   - neaprobarea de către Consiliul de administraţie al instituţiei financiare nebancare a expunerilor mari;
   - neclasificarea şi neincluderea în formularul de raportare "Situaţia privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora la data de 31.12.2018" (prevăzut în anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2012 referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit) a valorii scrisorilor de garanţie emise de instituţia financiară nebancară;
   - nerespectarea corespondenţei dintre criteriile de clasificare (serviciul datoriei şi iniţierea de proceduri de recuperare a creanţelor) şi categoria de clasificare a creditelor, precum şi pentru determinarea eronată a nivelului provizioanelor specifice de risc de credit;
   - nerespectarea regulilor interne privind deducerea garanţiilor la calculul expunerilor din principal şi dobândă;
   - deducerea din expunerile aferente a doi debitori a aceleiaşi garanţii la valoarea integral;
   - raportarea eronată a unor poziţii în situaţiile financiare periodice;
   - neconcordanţe între prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei financiare nebancare şi situaţia de fapt din cadrul acestei instituţii;
   - necomunicarea către Banca Naţională a României a modificărilor intervenite referitoare la structura Consiliului de administraţie al instituţiei financiare nebancare şi la schimbarea auditorului statutar al acestei instituţii;
   - neefectuarea activităţilor de control intern;
   - neelaborarea unui program de instruire a personalului şi neparticiparea angajaţilor implicaţi în derularea activităţii de creditare la programe de pregătire profesională de specialitate;
   - neîndeplinirea atribuţiilor legale şi statutare de către Comitetul de Administrare a Riscurilor al instituţiei financiare nebancare;
   - externalizarea activităţii de audit intern începând cu data de 1.01.2018 şi până la încheierea acţiunii de inspecţie;
   - neplanificarea activităţii de audit intern;
   - neconstituirea unui Comitet de audit la nivelul instituţiei financiare nebancare;
   - acordarea unor finanţări fără analiza capacităţii de rambursare a clienţilor;
   - acordarea de finanţări fără analiza bonităţii debitorilor şi fără respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute în cadrul normelor interne;
   - emiterea de scrisori de garanţie începând cu luna iulie 2018 în baza unei proceduri interne neaprobate de organele statutare competente din cadrul instituţiei;
   - acordarea de credite ipotecare, fără respectarea obiectului de activitate şi a nivelului necesar al capitalului social minim (echivalentul în lei al sumei de 3.000.000 euro) pentru desfăşurarea acestei activităţi, IFN EXTRA FINANCE - S.A. având un capital social de 5.551.960 lei la data verificării;
   - acordarea de credite garantate de unul dintre administratori/directorul general al instituţiei financiare nebancare, fără verificarea capacităţii de rambursare a clienţilor, a garanţilor şi a destinaţiei creditelor;
   - redactarea echivocă a documentelor contractuale, având în vedere clauzele unor acte adiţionale la contracte de credit, conform cărora debitele se achită de către clienţi în tranşe aleatorii;
   - emiterea de obligaţiuni fără apelarea la un intermediar autorizat să presteze servicii şi activităţi de investiţii, îndreptăţit să califice drept investitori calificaţi persoanele fizice şi juridice,
    având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu dispoziţiile art. 58 coroborat cu art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa din data de 19 februarie 2020, h o t ă r ă ş t e:

   Art. 1. - Se radiază din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare Societatea IFN EXTRA FINANCE - S.A., cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, strada Pictor Barbu Iscovescu nr. 19, parter, et. 1 şi et. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/1701/2009, având codul unic de înregistrare 25088971, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare" cu nr. RG-PJR-41-110259/11.06.2009 şi în Registrul Special Instituţii Financiare Nebancare sub nr. RS-PJR-41-110076/20.06.2017 şi, implicit, se interzice acestei societăţi desfăşurarea activităţii de creditare.
   Art. 2. - Societatea IFN EXTRA FINANCE - S.A. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 3. - Prezenta hotărâre îşi produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 28 februarie 2020.
    Nr. 2.