Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 23 din 13.oct.2021
Monitorul Oficial, Partea I 993 18.oct.2021
Intrare în vigoare la 18.oct.2021
Circulara nr. 23/2021 privind lansarea în circuitul numismatic a unei emisiuni cu tema 100 de ani de la naşterea Regelui Mihai I al României şi a unei replici proof după medalia jubiliară Ardealul Nostru

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 25 octombrie 2021, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o emisiune cu tema 100 de ani de la naşterea Regelui Mihai I al României şi o replică proof după medalia jubiliară Ardealul Nostru.
   Art. 2. - Caracteristicile monedei din aur cu tema 100 de ani de la naşterea Regelui Mihai I al României sunt următoarele:

   
Metal/valoare nominală Aur/500 lei
Titlu 999‰
Formă rotundă
Diametru 35 mm
Greutate 31,103 g
Cant neted
Calitate proof

    Aversul redă corpul central al Palatului Regal din Bucureşti, inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", stema României, valoarea nominală "500 LEI" şi anul de emisiune "2021".
    Reversul prezintă portretul Regelui Mihai I al României şi inscripţiile în arc de cerc "REGELE MIHAI I" şi "100 DE ANI DE LA NASTERE".
   Art. 3. - Replica proof după medalia jubiliară Ardealul Nostru are următoarele caracteristici:

   
Metal Aur
Titlu 900‰
Formă rotundă
Diametru 21 mm
Greutate 6,55 g
Cant inscripţionat cu "NIHIL SINE DEO"
Calitate proof

    Aversul reprezintă efigiile regilor Mihai I și Ferdinand I și a domnitorului Mihai Viteazul, suprapuse și orientate către stânga. De jur-împrejurul efigiilor se află gravat cu litere majuscule textul „ARDEALUL NOSTRU” și anii „1601-1918-1944”. În partea dreaptă, jos, se află litera „R” de la „replică”.
    Reversul are gravat în mijloc un cap de acvilă heraldică românească, având în partea de jos scris textul „ROMANIA”. De jur-împrejur sunt reprezentate stemele celor 11 județe din Transilvania de Nord, redobândită în anul 1944.
   Art. 4. - Monedele din aur şi replicile proof după medalia jubiliară Ardealul Nostru vor fi ambalate în capsule de metacrilat transparent. Monedele din aur cu tema 100 de ani de la naşterea Regelui Mihai I al României vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză şi includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central. Replicile proof după medalia jubiliară Ardealul Nostru vor fi însoţite de certificate de autenticitate.
   Art. 5. - Monedele din aur cu tema 100 de ani de la naşterea Regelui Mihai I al României au putere circulatorie pe teritoriul României.
   Art. 6. - Lansarea în circuitul numismatic a monedelor din aur cu tema 100 de ani de la naşterea Regelui Mihai I al României şi a replicilor proof după medalia jubiliară Ardealul Nostru se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

   
p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu

    Bucureşti, 13 octombrie 2021.
    Nr. 23.