Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 314 din 7.oct.2021
Monitorul Oficial, Partea I 998 19.oct.2021
Intrare în vigoare la 19.oct.2021
Ordinul nr. 314/2021 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a societăţii PRO VITAL CREDIT IFN - S.A.

Având în vedere comunicarea privind dizolvarea voluntară a societăţii PRO VITAL CREDIT IFN - S.A., formulată prin Scrisoarea nr. 262 din 22.09.2021, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, ţinut de către Banca Naţională a României, a societăţii PRO VITAL CREDIT IFN - S.A., cu sediul în str. Octav Cocărăscu nr. 14, sectorul 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/12895/2019, cod unic de înregistrare 41694686, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-110355/30.07.2020, la secţiunea k) - Activităţi multiple de creditare.

   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 7 octombrie 2021.
    Nr. 314.