Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 386 din 26.noi.2021
Monitorul Oficial, Partea I 1174 13.dec.2021
Intrare în vigoare la 13.dec.2021
Ordinul nr. 386/2021 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii PHOENIX CREDIT IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii PHOENIX CREDIT IFN - S.A., formulată prin Scrisoarea nr. 95 din 1.11.2021, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
 
    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:
 
   Articol unic. -   Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, ţinut de către Banca Naţională a României, a Societăţii PHOENIX CREDIT IFN - S.A., cu sediul în Str. Fabricii de Chibrituri nr. 13-21, et. 1, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J12/3259/2008, cod unic de înregistrare 24267146, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-13-110254/2.02.2009, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare".

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 26 noiembrie 2021. 
    Nr. 386.