Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 30 din 13.dec.2021
Monitorul Oficial, Partea I 1193 16.dec.2021
Intrare în vigoare la 16.dec.2021
Circulara nr. 30/2021 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2021

 În baza dispoziţiilor art. 5 şi ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, 
    în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
 
    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:
 
    Începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2021, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,12% pe an.
 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 13 decembrie 2021. 
    Nr. 30.