Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 250 din 17.aug.2023
Monitorul Oficial, Partea I 774 28.aug.2023
Intrare în vigoare la 28.aug.2023
Ordinul nr. 250/2023 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privaţi IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privaţi IFN - S.A., formulată prin Scrisoarea nr. 1 din 31.07.2023, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic

Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general şi, respectiv, din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare, ţinute de către Banca Naţională a României, a Societăţii Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privaţi IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Mătăsari nr. 46, sectorul 2, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/7657/1993, cod unic de înregistrare 3682077, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-110204 din 21.03.2019 şi, respectiv, în Registrul special cu nr. RS-PJR-41-110153 din 14.06.2023, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare".