Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 17 din 9.apr.2024
Monitorul Oficial, Partea I 351 15.apr.2024
Intrare în vigoare la 15.apr.2024
Circulara nr. 17/2024 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2024

Având în vedere dispoziţiile art. 5 şi ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
în aplicarea prevederilor art. 15-17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:

Articol unic. - Începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2024, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari este de 0,36% pe an.