Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 19 din 19.apr.2024
Monitorul Oficial, Partea I 391 26.apr.2024
Intrare în vigoare la 26.apr.2024
Circulara nr. 19/2024 privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din argint şi tombac cuprat cu tema 20 de ani de la aderarea României la NATO

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României

Banca Naţională a României emite prezenta circulară.

Art. 1.

Începând cu data de 29 aprilie 2024, Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint şi o monedă din tombac cuprat cu tema 20 de ani de la aderarea României la NATO.

Art. 2.

Caracteristicile monedelor sunt următoarele:

Metal Argint Tombac cuprat
Valoare nominală 10 lei 1 leu
Titlu 999‰ -
Formă rotundă rotundă
Diametru 37 mm 37 mm
Greutate 31,103 g 23,5 g
Cant zimţat zimţat
Calitate proof proof

Aversul monedei din argint prezintă Palatul Parlamentului, locul unde s-a ratificat tratatul de aderare a României la NATO, inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominală "10 LEI", stema României şi anul de emisiune "2024".

Aversul monedei din tombac cuprat prezintă Palatul Parlamentului, locul unde s-a ratificat tratatul de aderare a României la NATO, inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominală "1 LEU", stema României şi anul de emisiune "2024".

Reversul comun al monedelor din argint şi din tombac cuprat redă sigla NATO, inscripţiile "ADERAREA ROMANIEI LA NATO" şi "2004", anul aderării României la NATO.

Art. 3.

Monedele din argint şi monedele din tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4.

Monedele din argint şi monedele din tombac cuprat cu tema 20 de ani de la aderarea României la NATO au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.