Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 141 din 16.mai.2024
Monitorul Oficial, Partea I 485 27.mai.2024
Intrare în vigoare la 27.mai.2024
Ordinul nr. 141/2024 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii MONEY-MAT IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii MONEY-MAT IFN - S.A., formulată prin scrisoarea remisă Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere prin poşta electronică şi înregistrată cu nr. VI/6.566 din 7.05.2024, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, ţinut de către Banca Naţională a României, a Societăţii MONEYMAT IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, strada Popa Petre nr. 5, partea 2, lot 5, biroul 210, etaj 2, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/13411/2017, cod unic de înregistrare 38021450, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-110332/19.01.2018, la secţiunea k) - "Activităţi multiple de creditare".