Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 35 din 9.sep.2002
Monitorul Oficial, Partea I 685 17.sep.2002
Intrare în vigoare la 17.sep.2002
privind aplicarea reglementărilor emise de Banca Naţională a României în domeniul sistemelor de plăţi şi organizaţiilor cooperatiste de credit

   Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (2) şi ale art. 23 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 160 alin. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002,
   în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 285 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002,

   Banca Naţională a României emite prezenta circulară.

   Articol unic. - Reglementările Băncii Naţionale a României în domeniul sistemelor de plăţi, în vigoare la data emiterii prezentei circulare, se vor aplica în mod corespunzător şi organizaţiilor cooperatiste de credit autorizate de Banca Naţională a României în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002, cu excepţia cazurilor în care există reglementări specifice aplicabile acestor organizaţii.

   p. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI

   Bucureşti, 9 septembrie 2002.
   Nr. 35.