Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 1 din 14.mar.2018
Monitorul Oficial, Partea I 238 19.mar.2018
Intrare în vigoare la 19.mar.2018
Norma nr. 1/2018 pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare, ale art. 5, 14 şi 18 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (2) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezenta normă.

   Art. I. - Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 24 aprilie 2015, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Banca Naţională a României, în vederea îndeplinirii atribuţiilor privind implementarea politicii monetare, primeşte, respectiv transmite documentele prevăzute la art. 1, în format electronic, prin intermediul Sistemului de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente, denumit în continuare Sistemul OPMA, precum şi prin intermediul reţelei VPN securizate RCI-IPF administrate de Banca Naţională a României, utilizând aplicaţia Microsoft Outlook Web Access."
   2. La articolul 7 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) prin accesarea opţiunii «More commands (...)» din meniul mesajului se va deschide fereastra de dialog în care în meniul «Show message options» se selectează opţiunile «Request a delivery receipt» şi «Request a read receipt»;".
   3. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru a putea fi transmis în reţeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Naţională a României, mesajul electronic trebuie să aibă dimensiunea maximă de 8 MB."
   4. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) Mesajele electronice în format XML procesate de Sistemul OPMA sunt confirmate automat de către Sistemul OPMA şi pot fi verificate în interfaţa web a aplicaţiei din Sistemul OPMA sau utilizând Webservice, conform documentaţiei tehnice.
    În cazul utilizării reţelei VPN securizate RCI-IPF administrate de Banca Naţională a României, confirmarea primirii mesajelor electronice transmise de participanţii eligibili se realizează automat de către sistemul electronic, prin transmiterea mesajului: «Your message has been delivered to the following receipts: . . .» de la adresa «Microsoft Outlook» către participanţii eligibili."
   5. În tot cuprinsul normei, inclusiv în anexele acesteia, sintagmele "reţeaua IP securizată VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND - S.A.", "reţeaua IP securizată VPN TFDnet", "reţeaua securizată VPN TFDnet", "reţeaua securizată TFDnet", "reţeaua VPN TFDnet", "reţeaua securizată de transmitere electronică VPN TFDnet" şi "reţeaua securizată VPN TFDnet administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND - S.A." se înlocuiesc cu sintagma "reţeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Naţională a României".
   6. În tot cuprinsul normei, sintagma "PDF" se înlocuieşte cu sintagma "PDF sau TIFF".
   7. În tot cuprinsul anexei nr. 3, sintagma "adresa de mesagerie VPN TFD net" se înlocuieşte cu sintagma "adresa de mesagerie VPN securizată RCI-IPF".
   Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 14 martie 2018.
    Nr. 1.