Secțiunea 1 - Instituții emitente de monedă electronică

Subsecțiunea a II-a - Radiate

Înscrierea în Registru Denumire Instituţie Emitentă de Monedă Electronică /
Sucursală / Agent
Tip entitate
(Instituţie Emitentă de Monedă Electronică / Sucursală / Agent)
Adresă Elemente de identificare Data radierii Observaţii
Număr Data Cod de identificare fiscală sau element echivalent Numărul de ordine în Registrul comerţului sau element echivalent
1 2 3 4 5 6 7
IEME-RO-0002 16.12.2013 VODAFONE ROMÂNIA M - PAYMENTS SRL Instituţie emitentă de monedă electronică Str. Barbu Văcărescu Nr. 201 Et. 1 BUCUREŞTI sector 2 cod poştal 020276 30983107 J40/6678/2016 11.01.2018 Până la 11.05.2016 sediul social a fost în Şos. Pipera Tunari, nr. 2/II, etaj 5, Loc. Voluntari, Ilfov. Societatea a fost radiată la 11.01.2018, urmare solicit. DS nr.VI/518069/15.12.2017 şi publicării Hot. C.A. al BNR nr. 11/14.12.2017 în M.O.nr. 142/11.01.2018, cf. art.26 alin.(8) din Legea nr.127/2011.

Generat la: 28.12.2020 20:49:31 Total Instituţii emitente de monedă electronică: 1, Total Agenţi (A): 0, Total Sucursale (B): 0