BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

REGISTRUL INSTITUŢIILOR EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
LA DATA DE
10.12.2019

Partea I - Active 

 

Înscrierea în Registrul Instituţiilor emitente de monedă electronică Denumire, Nume I.E.M.E. / Sucursală / Agent Adresă, sediu social I.E.M.E. / Sucursală / Agent C.U.I. sau element echivalent Nr. ORC sau element echivalent Servicii* autorizate Observaţii
Număr Data
IEME-RO-0001 25.04.2013 CAPITAL FINANCIAL SERVICES S.A. Str. Gara Herastrău Nr. 4C Bl. B Et. 11 Ap. 14 Sector 2 Loc. BUCUREŞTI România Tel. 031- 405 2222 22170545 J40/4352/2011 1, 2b, 2c2, 2c3, 2e1, 2e2 Până la data de 11.09.2013 sediul social a fost în Str. Sf. Vineri, nr.25, Tronson 1, Bl.105C, Parter, Sector 3 iar în per. 11.09.2013-16.09.2016 cu sediul social în Bucureşti,Vulturilor, nr.98, et.7, spaţiu comercial E7-Est .
IEME-RO-0001-A-CH-001 03.01.2018 ERIC ALFRED BACHMANN Str. Stationstrasse Nr. 3 Loc. Rickenbach Sulz (ZH) Winterthur Elveţia Tel. 0041 796 420 972 2e2 serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama CAPITAL FINANCIAL SERVICES S.A.
IEME-RO-0003 21.12.2015 ORANGE MONEY IFN S.A. B-dul Lascăr Catargiu Nr. 47 - 53 Bl. Europe House Et. 3 Ap. E3.27 şi E3.01 Sector 1 Loc. BUCUREŞTI - România 33851267 J40/13883/2014 1, 2a, 2b, 2c1, 2c2, 2c3, 2d1, 2d2, 2d3, 2e1, 2e2, 2f Până la data de 13.03.2018 a funcţionat sub denumirea ORANGE MONEY S.R.L.

*

1) Emiterea de monedă electronică
2) Servicii de plată :
2 a) Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea contului de plăţi
2 b) Servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea contului de plăţi
2 c1) Debitări directe, inclusiv debitări directe singulare, în cazul în care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit
2 c2) Operaţiuni de platã printr-un card de plată sau un dispozitiv similar, în cazul în care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit
2 c3) Operaţiuni de transfer-credit, inclusiv operaţiuni cu ordine de plată programată, în cazul în care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit
2 d1) Debitări directe, inclusiv debitări directe singulare, în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată
2 d2) Operaţiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar, în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată
2 d3) Operaţiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plată programate, în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată
2 e1) Emiterea instrumentelor de plată
2 e2) Acceptarea la plată a instrumentelor de plată
2 f) Remiterea de bani
2 g) Operaţiuni de plată în care consimţământul plătitorului pentru realizarea plăţii este dat prin mijloace telecom/digitale/info şi
plata este efectuată către operatorul sistemului/reţelei info/telecom care acţionează exclusiv ca intermediar între utilizator şi furnizorul de bunuri şi servicii

Generat la : 10.12.2019 * 10:32:15 *** Total entităţi : 2  Total Sucursale ( B ) :0  Total Agenţi ( A ) :1