REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT*

Partea I - Instituţii de credit persoane juridice române
Secţiunea II - Bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ

Înscrierea în registru Denumirea instituţiei de credit Adresa sediului social Elemente de identificare Data de la care
poate începe
desfăşurarea activităţii
Observaţii
Număr Data Cod de identificare fiscală Numărul de ordine
în registrul comerţului
Identificatorul
entității juridice
(LEI)
1 2 3 4 5 6
RB-PJR-40-051 31.05.2004 AEDIFICIUM BANCA PENTRU LOCUINŢE S.A. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246D, Zona A, etaj 6, sector1 16324968 J40/5871/2004 529900V4VDSHAZDLPK21 31.05.2004 - la data de 30.11.2009 a fuzionat prin absortie cu HVB Banca pentru Locuinte SA - banca absorbita; pana la data de 25.10.2019 a fost inscrisa sub denumirea Raiffeisen Banca pentru Locuinte SA
RB-PJR-40-064 03.07.2008 BCR BANCA PENTRU LOCUINTE SA Bucuresti, Calea Plevnei, nr. 159, BUSINESS GARDEN BUCHAREST, Clădirea A, Camerele E4-14 - E4-26, etaj 4, sector 6 23739062 J40/6985/2008 549300OAK5NVO4DQRI60 03.07.2008
* În temeiul art.417 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.
Total Bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ: 2

DATA GENERĂRII: 24.11.2022 10:10:14