Secțiunea 3 - Servicii de plată exceptate

Descrierea serviciului exceptat Servicii exceptate în baza art. 4 lit. k) şi, după caz, lit. m) din Lege *
1 2
Servicii de plată prestate prin intermediul cardurilor de combustibil preplătite cu utilizare națională, care permit plata contravalorii bunurilor și serviciilor procurate din benzinăriile emitentului. Art. 4 lit k)
Intermedierea, printr-o platformă digitală, a plății serviciilor de transport de persoane de tip taxi, procurate de pasageri și oferite de către transportatori. Art. 4 lit k)
Servicii de plată prestate prin intermediul cardurilor de combustibil cu utilizare la nivel european în benzinăriile partenere grupului emitentului, care permit plata contravalorii combustibilului și/sau a aditivilor AdBlue, prin transfer bancar, în baza unei facturi centralizatoare, ulterior achiziției. Art. 4 lit k)
Operațiuni de plată realizate pentru abonaţii proprii de un furnizor de servicii de comunicaţii electronice, suplimentar serviciilor de comunicaţii electronice şi facturate pe factura aferentă serviciilor de comunicaţii electronice, în scopul achiziţionării de conţinut digital (servicii de consultanță financiară și astrologică, vizionare clipuri video, acces la jocuri online etc.), plăți pentru taxe de drum, taxe de parcare, bilete și abonamente de transport în comun, permise de acces, abonamente la servicii furnizate online, realizarea de donații. Art. 4 lit m)
Servicii de plată prestate prin intermediul cardurilor de combustibil cu utilizare atât națională, cât și la nivel european, care permit plata contravalorii bunurilor și serviciilor procurate din benzinăriile emitentului și de la cele care fac parte din același grup cu acesta, prin transfer bancar, în baza unei facturi centralizatoare, ulterior achiziției. Art. 4 lit k)
Servicii de plată utilizate pentru plata taxelor de drum europene. Art. 4 lit k)
Servicii de plată utilizate pentru achiziționarea de carburanți și produse auxiliare. Art. 4 lit k)

*   art. 4 lit. k) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative - servicii iniţiate prin instrumente de plată specifice care pot fi folosite pentru a achiziţiona o gamă foarte limitată de bunuri sau servicii ori pentru a achiziţiona bunuri sau servicii doar în locaţiile folosite de emitent sau în cadrul unei reţele limitate de furnizori de bunuri sau servicii care au încheiat un acord comercial direct cu emitentul;
      art. 4 lit. m) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative - operaţiuni de plată care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art.4 alin. (3) din Legea nr. 209/2019, realizate pentru abonaţii proprii de un furnizor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice suplimentar serviciilor de comunicaţii electronice şi facturate pe factura aferentă serviciilor de comunicaţii electronice, în scopul achiziţionării de conţinut digital şi de servicii de voce, indiferent de dispozitivul utilizat pentru achiziţionarea sau consumarea acestora, sau în scopul achiziționării de bilete de călătorie/permise de acces ori în cadrul unor activități de caritate, dacă a fost utilizat un dispozitiv electronic pentru efectuarea operațiunilor de plată.

Generat la: 30.09.2022 14:48:42