Agenția Galați


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Agent de securitate


Agenția Galați

Activitățile de administrare resurse

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 10 mai 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • asigură aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la accesul în agenţie al salariaţilor şi persoanelor din afara instituţiei;
 • execută activitatea de pază şi protecţie a bunurilor şi valorilor aflate în incinta instituţiei, asigurând integritatea acestora;
 • realizează identificarea şi cunoaşterea locurilor şi punctelor vulnerabile din perimetrul imobilului pentru prevenirea producerii oricăror fapte de natură să aducă prejuducii instituţiei;
 • în situaţii de urgenţă (atac armat, explozii, incendii) sesizează conducerea agenţiei, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de urgenţă şi subofiţerul de jandarmi de serviciu, acordă suportul necesar subofiţerului de jandarmi, ia imediat măsuri de stingere a incendiilor şi de salvare a persoanelor, bunurilor şi valorilor;
 • acordă suportul necesar subofiţerului de jandarmi în efectuarea controlului antiterorist.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii medii sau generale;
 • certificat de calificare profesională în domeniul pazei și protecției.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 10 mai 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 21 mai 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE