Centrala


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Asistent director  - 1 post


Tipul contractului: durată nedeterminată

Direcția resurse umane

Localitatea unde se desfășoară activitatea: sediul central București

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 15 septembrie 2021

Modalitatea de desfășurarea a probelor de selecție: la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.Atribuţiile principale ale postului/posturilor

 • îndeplinește activitățile zilnice de secretariat;
 • asigură fluxul informațional între direcție şi exteriorul băncii, precum şi între direcție şi celelalte structuri organizatorice ale BNR;
 • elaborează şi/sau redactează, la solicitarea conducerii direcţiei, documente specifice, atât în limba română, cât şi în limba engleză;
 • întocmește rapoarte și redactează concluziile la finalul întâlnirilor de lucru ale conducerii structurii;
 • asigură realizarea formalităților de participare a conducerii direcției la întâlnirile de lucru din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale și gestionează documentația aferentă;
 • asigură documentația necesară deplasărilor interne și externe ale conducerii direcţiei.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă profesională

 • studii superioare absolvite cu examen de licență;
 • experiență profesională pe posturi cu studii superioare de minimum 2 ani;
 • cunoștințe de limba engleză – nivel avansat;
 • cunoștințe de operare pe calculator - Microsoft Office.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • orientare către client.

Desfășurarea procesului de recrutare și selecție

Etape de selecție și probe aferente acestora:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin: test profesional (80% test de specialitate și 20% test de limba engleză) și interviu profesional.
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul prin testare psihometrică şi interviu.

Important!

 • data de susținere a evaluării cunoştinţelor de specialitate va fi stabilită de reprezentanții desemnați pentru selecția candidaților şi va fi comunicată prin e-mail candidaţilor.
 • pentru testele profesionale scrise (dacă este cazul) susținute online este necesar accesul la Internet și la un computer/laptop cu MS Word și Excel instalate. Subiectele se primesc din partea Direcției resurse umane pe adresa de e-mail a candidatului, la data si ora stabilite pentru desfășurarea testului. Rezolvarea acestora se transmite către Direcția resurse umane prin utilizarea acelorași adrese de e-mail și cu respectarea termenului limită comunicat în mesajul prin care au fost transmise subiectele.
 • pentru susținerea interviurilor aferente etapelor de selecție este necesar să dispuneți de un echipament funcțional specific desfășurării unei videoconferințe (respectiv computer/laptop/smartphone) care să permită folosirea unui microfon și a unei camere video; interviurile se vor desfășura prin intermediul aplicației gratuite Microsoft Teams și prin accesarea unui link transmis, în prealabil, de Direcția resurse umane.
TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
 1. Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României; 
 2. Protecția informațiilor clasificate, informații secrete de stat, informații secrete de serviciu, informații și date confidențiale;
 3. Abilități și tehnici de comunicare;
 4. Programarea, pregătirea și desfășurarea activităților colective (organizarea ședințelor și a teleconferințelor, organizarea deplasărilor interne și externe etc.).
 5. Arhiva curentă și principalele operațiuni arhivistice.
  BIBLIOGRAFIE

  Modalitatea de aplicare

  În vederea depunerii candidaturii pentru un post vacant, candidaţii transmit următoarele documente:

  • Formular de aplicare: pdf ;
  • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
  • Copia actului de identitate.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

  • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
  • expeditorul utilizează adresa de e-mail înscrisă în formularul de aplicare și nu folosește adrese de e-mail care sunt generate automat de aplicații sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer fișiere în care se anunță link-urile de descărcare a fișierelor). Documentele transmise prin transfer de fișiere online nu vor fi descărcate, iar aplicația nu va fi acceptată;
  • nu se vor transmite atașamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
  • nu se vor transmite atașamente parolate;
  • în subiectul sau corpul mesajelor nu se vor include link-uri către site-uri web.

  Modalitatea corectă de aplicare implică:

  • transmiterea aplicației pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro, cu respectarea regulilor de transmitere a documentelor prin e-mail;
  • primirea aplicației pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro până la expirarea termenului limită de înscriere.

  Important!

  • aplicațiile care nu conțin documentele mai sus enumerate ori care nu sunt transmise în termenul menționat în prezentul anunț, nu sunt acceptate.
  • niciun aplicant nu poate participa în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate pentru ocuparea unor posturi vacante.
  • primirea documentelor este comunicată fiecărui aplicant printr-un e-mail transmis de pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro. Dacă această notificare nu este primită în cel mult 2 zile lucrătoare de la transmiterea aplicației, înseamnă că documentele nu au fost primite de Banca Națională a României. În această situație este necesar ca aplicantul să verifice dacă mesajul electronic prin care a trimis documentele a respectat regulile de transmitere a documentelor prin e-mail, menționate în prezentul anunț. Menționăm că primirea notificării nu implică automat înscrierea la procesul de recrutare.

  Înscrierea candidatului

  • aplicația și informațiile aferente acesteia sunt analizate de Banca Națională a României, prin prisma respectării condițiilor de ocupare a postului vacant, a documentelor și a termenului de transmitere.
  • acceptarea sau, după caz, respingerea candidaturii se comunică fiecărui candidat prin e-mail, în maximum 2 zile lucrătoare de la finalul perioadei de depunere a candidaturilor.

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro.