Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2553, 2551

Referent de specialitate (Specialist UX)  - 1 post


Tipul contractului: durată nedeterminată

Direcția comunicare și relații cu publicul

Serviciul comunicare online

Localitatea unde se desfășoară activitatea: la distanță, sediul central București

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 15 septembrie 2021

Modalitatea de desfășurarea a probelor de selecție: prin tehnologia informației și comunicațiilor.Atribuţiile principale ale postului

 • colaborează cu echipa WEB pentru întreținerea generală și asigurarea calității website-ului instituțional sub aspectul parametrilor de performanță UX (navigabilitate, accesibilitate, usability, readability), inclusiv gestionarea conținutului în CMS;
 • face recomandări și contribuie la proiectarea interfețelor de design în cadrul componentelor site-ului/aplicațiilor mobile, luând în considerare nevoile utilizatorilor și obișnuințele acestora pentru navigarea online;
 • proiectează și dezvoltă produse digitale de genul publicații, infografice, marketing e-mail și altele;
 • creează artefacte de design, inclusiv schițe, scenarii, hărți site, storyboards, wireframes și prototipuri care să reflecte design-ul responsive al experienței utilizatorului pe mai multe dispozitive;
 • participă la translatarea proiectelor de design în interfețe de lucru front-end folosind HTML, CSS, JavaScript și alte utilitare;
 • desfășoară activități de arhitectura informației (IA) pentru a structura și expune conținut informațional și funcționalități;
 • aplică metode de user research (teste calitative de usability, card sorting, sondaje și anchete contextuale, Personas) și de task analysis (nevoile, experiențele și așteptările utilizatorilor, precedență, fluxuri de navigare) pentru a redefini sau rafina interfețele online cu audiențele țintă.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă profesională

 • studii universitare de licență;
 • experiență demonstrată în UX sau domenii conexe (User Interface, User Testing, Web Usability) prin prezentarea unui portofoliu personal de lucrări care să conțină 3-5 proiecte/realizări relevante;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet Explorer, programe de prototipare - Adobe Xd/Figma/Sketch; programe de editare grafică, imagini, video din pachetul Adobe Creative Cloud (InDesign, Illustrator, Photoshop, Premiere Pro);
 • constituie avantaj cel puțin una dintre: cunoștințele în HTML, CSS, Java script; confortul de lucru în mediul web (CMS -Content Management System, Social Media, Analytics); abilitățile de procesare cu documente audio/video;
 • cunoștințe de limba engleză.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • managementul relațiilor strategice.

Desfășurarea procesului de recrutare și selecție

Etape de selecție și probe aferente acestora:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin: test profesional și interviu profesional.
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul prin testare psihometrică şi interviu.

Important!

 • data de susținere a evaluării cunoştinţelor de specialitate va fi stabilită de reprezentanții desemnați pentru selecția candidaților şi va fi comunicată prin e-mail candidaţilor.
 • pentru testele profesionale scrise (dacă este cazul) susținute online este necesar accesul la Internet și la un computer/laptop cu Adobe Xd, MS Word și Excel instalate. Subiectele se primesc din partea Direcției resurse umane pe adresa de e-mail a candidatului, la data si ora stabilite pentru desfășurarea testului. Rezolvarea acestora se transmite către Direcția resurse umane prin utilizarea acelorași adrese de e-mail și cu respectarea termenului limită comunicat în mesajul prin care au fost transmise subiectele.
 • pentru susținerea interviurilor aferente etapelor de selecție este necesar să dispuneți de un echipament funcțional specific desfășurării unei videoconferințe (respectiv computer/laptop/smartphone) care să permită folosirea unui microfon și a unei camere video; interviurile se vor desfășura prin intermediul aplicației gratuite Microsoft Teams și prin accesarea unui link transmis, în prealabil, de Direcția resurse umane.
TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE

Modalitatea de aplicare

În vederea depunerii candidaturii pentru un post vacant, candidaţii transmit următoarele documente:

 • Formular de aplicare: pdf ;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • Copia actului de identitate.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • expeditorul utilizează adresa de e-mail înscrisă în formularul de aplicare și nu folosește adrese de e-mail care sunt generate automat de aplicații sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer fișiere în care se anunță link-urile de descărcare a fișierelor). Documentele transmise prin transfer de fișiere online nu vor fi descărcate, iar aplicația nu va fi acceptată;
 • nu se vor transmite atașamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite atașamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor nu se vor include link-uri către site-uri web.

Modalitatea corectă de aplicare implică:

 • transmiterea aplicației pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro, cu respectarea regulilor de transmitere a documentelor prin e-mail;
 • primirea aplicației pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro până la expirarea termenului limită de înscriere.

Important!

 • aplicațiile care nu conțin documentele mai sus enumerate ori care nu sunt transmise în termenul menționat în prezentul anunț, nu sunt acceptate.
 • niciun aplicant nu poate participa în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate pentru ocuparea unor posturi vacante.
 • primirea documentelor este comunicată fiecărui aplicant printr-un e-mail transmis de pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro. Dacă această notificare nu este primită în cel mult 2 zile lucrătoare de la transmiterea aplicației, înseamnă că documentele nu au fost primite de Banca Națională a României. În această situație este necesar ca aplicantul să verifice dacă mesajul electronic prin care a trimis documentele a respectat regulile de transmitere a documentelor prin e-mail, menționate în prezentul anunț. Menționăm că primirea notificării nu implică automat înscrierea la procesul de recrutare.

Înscrierea candidatului

 • aplicația și informațiile aferente acesteia sunt analizate de Banca Națională a României, prin prisma respectării condițiilor de ocupare a postului vacant, a documentelor și a termenului de transmitere.
 • acceptarea sau, după caz, respingerea candidaturii se comunică fiecărui candidat prin e-mail, în maximum 2 zile lucrătoare de la finalul perioadei de depunere a candidaturilor.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro.